Medzinárodný deň jogy

Vychutnaj to krásne, čo prináša život

21. 6. 2018 (štvrtok), začiatok 17:30
Kde:  Mandira joga centrum, Košická 43/e Bratislava
Cena: Vstup voľný

Pozývame ľudí všetkých náboženstiev, viery, duchovnej cesty a sociálnej snahy, ľudí všetkých vekových kategórií a národností, aby sa pripojili a spoznali, čo je to autentická joga.

Program

17:45     Začiatok cvičenia

17:45 – 18:05     zahrievacie cvičenie
18:05 – 18:55     hathajoga – telesné cvičenie (v určitých časoch sa budú praktizovať vybrané ásany na podporu ich účinkov)
18:55 – 19:10     HAM-SA dýchanie (vysvetlenie spôsobu dýchania a následná prax)
19:10 – 19:20     relaxácia

19:30     Meditácia v špirále JANG

19:30 – 20:15     vysvetlenie meditácie v špirále JANG a príprava
20:19 – 20:22    Úsmev do svojho srdca (taoistická technika)
20:22 – 20:30   meditácia Srdce sveta
20:30 – 21:00   Meditácia v špirále JANG na tému Nevýslovná nádhera tajomné nadvedomé štruktúry (vidžnána maja-koša)
21:00 – 21:03    Úsmev do sveta
21:03 – 21:05     Záverečná vďačnosť

Program je subtílne energetizovaný (podporovaný) a realizuje sa medzinárodne. Vo zhodný čas sa uskutočňuje rovnaké cvičenie a meditácie v mnohých joga centrách najmä v Európe aj v iných oblastiach sveta. Skupinové cvičenie zvyšuje účinky, čo je platné aj pre cvičenie na diaľku. (Cvičiaci môžu byť na mnohých miestach a napriek tomu sa energie počas cvičenia násobia vďaka kolektívnej sile.)


HAM-SA (SO-HAM) dychová meditačná technika

Táto veľmi dynamizujúca a napriek tomu jednoduchá dychová meditačná technika má vo svojej podstate mantru, ktorú neustále vysielame obyčajným dýchaním. Je to ako prirodzený zvuk nášho dychu. Často nevedome vysielame počas nádychu slabiku „HAM“ a počas výdychu slabiku „SA“. HAMSA alebo SO’HAM je adžapa mantra (nevyslovovaná mantra). V podobe HAMSA (v sanskrte labuť) označuje čistý život a vedomie (symbolizované bielú, nepoškvrnenú labuť, plávajúcu vo vodách) a vo forme SO’HAM znamená „Ja som (aham) [pôvodne jeden s Ním (sah) čiže s Bohom]“ alebo slovne povedané „Ja som čistý, nemenný, nezmeniteľný božský predmet [všetkého]”.

Technika

Sadnite si do meditačnej pozície s rovným chrbtom. Uvoľnite telo a myseľ. Sústreďte sa do seba, začnite s nádychom a zároveň mentálne nepretržite vysielajte mantru „HAM“. Potom počas výdychu mentálne vysielajte mantru „SAH“. Môžete tiež zvoliť druhú variantu a vysielať „SO“ počas nádychu a „HAM“ počas výdychu. Opakujte vysielanie vnútorneami mantry s každým dychom. Opakujte celistvé dýchanie prirodzene. Nie je dôležité, či dýchate zhlboka alebo povrchne, či bruchom alebo hrudníkom alebo či udržiavate pomalé alebo rýchle dýchanie. Všetky tieto okolnosti sa môžu pozmeniť počas techniky, iba buďte a vysielajte dve mantry súčasne s prirodzeným tokom vášho dychu. Keď vysielate mantru, zamerajte sa na prúdenie prány (základná energia), ktorá sa pohybuje medzi dvoma základnými centrami vašej bytosti: Vaše duchovné srdce (subtílny priestor približne v strede hrudníka) a dvadašanta (12 prstov nad vašou hlavou). Počas nádychu sa prána pohybuje do vášho priestoru srdca. Tu sa prirodzene na moment zastavuje dych.

Potom počas výdychu je prána povýšená (vyzdvihnutá) cez subtílny stredový kanálik (Sušumna nádí) zo srdca do dvadašanty (12 prstov nad hlavou). Keď dosiahne tohto miesta, dych sa opäť prirodzene zastaví. Venujte zvláštnu pozornosť týmto dvom momentom pokoja a prázdnoty počas prúdenia prány dýchacieho cyklu. Postupne cvičením techniky sa váš dych stáva veľmi pomalým a miznúcim až sa dokonca úplne zastaví (Sahaja kumbhaka). V tomto momente splynú dva body vo vašej bytosti a stanú sa jedným a vy si môžete uvedomiť, že nie je oddelenosť medzi vnútorným a vonkajším svetom, medzi „Ja“ a „nie Ja“, medzi vaším Srdcom a Srdcom Boha.

Účinky

Táto tradičná staroveká jogová dychová meditačná technika nás uvoľňuje od pripútanosti a upokojuje myseľ až sa jej výkivy zastavia. Týmto získaným jogovým stavom môžeme viesť prebudenú kundalini Šakti (obrovská božská duchovná sila, ktorá sídli v každej ľudskej bytosti v potenciálnom stave) a odhaliť naše skutočné nesmrteľné Ja – Átman.

Cvičením vo chvíľach slnovratu alebo rovnodennosti (alebo pri východe slnka, na poludnie, pri západe slnka a o polnoci a pod.) sa postupne vyrovnávajú a harmonizujú naše vnútorné časové cykly s kozmickými časovými cyklami.


Viac informácií o medzinárodnom dni jogy nájdeš tu