Medzinárodný deň jogy

Jednota v rozmanitosti

21. 6. 2019 (piatok), začiatok 17:15
Kde:  Mandira joga centrum, Košická 43/e Bratislava
Cena: Vstup voľný

Pozývame ľudí všetkých náboženstiev, viery, duchovnej cesty a sociálnej snahy, ľudí všetkých vekových kategórií a národností, aby sa pripojili a spoznali, čo je to autentická joga.

Program

17:20     Začiatok cvičenia hathajogy

19:00 – 19:30 Prezentácia „Zjednotenie a význam duchovných činností v jednote“

19:30 – 20:00 Meditácia s božským atribútom božská jednota

20:00 – 21:30 Prednáška

21:30 – 22:00 Formácia špirály

22:00 – 22:30 Meditácia v špirále JANG

22:40 Duchovní film

Program je subtílne energetizovaný (podporovaný) a realizuje sa medzinárodne. Vo zhodný čas sa uskutočňuje rovnaké cvičenie a meditácie v mnohých joga centrách najmä v Európe aj v iných oblastiach sveta. Skupinové cvičenie zvyšuje účinky, čo je platné aj pre cvičenie na diaľku. (Cvičiaci môžu byť na mnohých miestach a napriek tomu sa energie počas cvičenia násobia vďaka kolektívnej sile.)


Viac informácií o medzinárodnom dni jogy nájdeš tu