Inštruktor Tomáš

Mgr. Tomáš Beseda

Narodil jsem se v rázovitém kraji Ostravy, kde jsem vyrůstal až do nástupu na vysokou školu v Olomouci. Již od mala jsem byl velmi zvídavý. Zajímalo mě, jak funguje příroda a byl jsem fascinován tím, jak je mezi sebou vše propojené, což mě také později přivedlo na studia molekulární biologie v Olomouci, kde jsem se zabýval především genetickou informací a životem buněk. Ačkoliv jsme téma duchovno v rodině neprobírali a pojem bůh byl pro mě jen teoretická možnost, přesto jsem byl během mládí požehnán několika zážitky, které mě přivedly k přesvědčení, že za materiálním světem se skrývá mnohem hlubší podstata.

Díky mojí přirozené důvěřivosti v život jsem po prvním zaslechnutí o lucidním snění skutečně zažil první probuzení do snu v plném vědomí. Uvědomil jsem si, jak důležitý je stav víry, důvěřivosti a nadšení. Od té doby jsem se také začal zajímat nejen o přírodu v její fyzické podobě, která mě vždy fascinovala, ale také co stojí za jevy jako lucidní snění, vzpomínky na minulé životy a další fenomény, se kterými jsem se dostal do kontaktu buď díky svědectví nebo z vlastní zkušenosti a na které mi současná klasická vědecká a naučná literatura nedávala dostatečnou odpověď.

Po několika letech samostudia, jsem se rozhodl začít navštěvovat pravidelné kurzy jógy školy Rezonance v Olomouci. Okamžitě mě nadchl rozsah a hloubka učení. Poté, co jsem také začal s pravidelnou praxí, jsem skutečně pochopil, že mám k dispozici ucelený systém technik přinášejících klíč k sebepoznání.

Začal jsem více vnímat věci kolem sebe nejen z logického hlediska, ale také z jejich celkového působení na mě i na okolí. Později se dostavily i první transcendentální zážitky, které úplně změnily způsob nahlížení na svět a také na vztahy.

Dále mě tyto zkušenosti nadchly k tomu, abych prohloubil zážitky a vědění o těchto jevech a mým záměrem se stalo prohlubovat znalosti o své vlastní bytosti díky jógovým technikám a sdílet a šířit tyto poklady s nadšením nadále i jako instruktor. Následně jsem absolvoval dvouletý instruktorský kurz v Dánsku, (pořadatel je Atman Federation of Yoga and Meditation) a dva roky působil jako instruktor jógy v Olomouci. Nyní  instruktoruji v Bratislavě.