Medzinárodný deň jógy

Vychutnaj to krásne, čo prináša život

21. 6. 2018 (štvrtok), začiatok 17:45
Kde:  Mandira joga centrum, Košická 43/e Bratislava
Cena: Vstup voľný

Pozývame ľudí všetkých náboženstiev, viery, duchovnej cesty a sociálnej snahy, ľudí všetkých vekových kategórií a národností, aby sa pripojili a spoznali, čo je to autentická joga.

Program

17:45     Začiatok cvičenia

17:45 – 18:05     zahrievacie cvičenie
18:05 – 18:55     hathajoga – telesné cvičenie (v určitých časoch sa budú praktizovať vybrané ásany na podporu ich účinkov)
18:55 – 19:10     HAM-SA dýchanie (vysvetlenie spôsobu dýchania a následná prax)
19:10 – 19:20     relaxácia

19:30     Meditácia v špirále JANG

19:30 – 20:15     vysvetlenie meditácie v špirále JANG a príprava
20:19 – 20:22    Úsmev do svojho srdca (taoistická technika)
20:22 – 20:30   meditácia Srdce sveta
20:30 – 21:00   Meditácia v špirále JANG na tému Radosť z jogy
21:00 – 21:03    Úsmev do sveta
21:03 – 21:05     Záverečná vďačnosť

Program je subtílne energetizovaný (podporovaný) a realizuje sa medzinárodne. Vo zhodný čas sa uskutočňuje rovnaké cvičenie a meditácie v mnohých joga centrách najmä v Európe aj v iných oblastiach sveta. Skupinové cvičenie zvyšuje účinky, čo je platné aj pre cvičenie na diaľku. (Cvičiaci môžu byť na mnohých miestach a napriek tomu sa energie počas cvičenia násobia vďaka kolektívnej sile.)


HAM-SA (SO-HAM) dechová meditační technika

Tato velmi dynamizující a přesto jednoduchá dechová meditační technika má ve své podstatě mantru, kterou neustále vysíláme pouhým dýcháním. Je to jako přirozený zvuk našeho dechu. Často nevědomě vysíláme během nádechu slabiku “HAM” a během výdechu slabiku “SA”. HAMSA nebo SO’HAM je adžapa mantra (nevyslovovaná mantra). V podobě HAMSA (v sanskrtu labuť) označuje čistý život a vědomí (symbolizováno bílou, neposkvrněnou labutí, plující ve vodách) a ve formě SO’HAM znamená “Já jsem (aham) [původně jeden s Ním (sah) neboli s Bohem]” nebo slovně řečeno “Já jsem čistý, neměnný, nezměnitelný božský předmět [všeho]”.

Technika

Sedněte si do meditační pozice s rovnými zády. Uvolněte tělo a mysl. Soustřeďte se do sebe, začněte s nádechem a zároveň mentálně nepřetržitě vysílejte mantru “HAM”. Poté během výdechu mentálně vysílejte mantru “SAH”. Můžete také zvolit druhou variantu a vysílat “SO” během nádechu a “HAM” během výdechu. Opakujte vysílání vnitřní mantry s každým dechem. Opakujte celistvé dýchání přirozeně. Není důležité, zda dýcháte zhluboka nebo povrchně, zda břichem nebo hrudníkem nebo zda udržujete pomalé nebo rychlé dýchání. Všechny tyto okolnosti se mohou pozměnit během techniky, pouze buďte a vysílejte dvě mantry současně s přirozeným tokem vašeho dechu. Když vysíláte mantru, zaměřte se na proudění prány (základní energie), která se pohybuje mezi dvěma základními centry vaší bytosti: Vaše duchovní srdce (subtilní prostor přibližně ve středu hrudníku) a dvadašanta (12 prstů nad vaší hlavou). Během nádechu se prána pohybuje do vašeho prostoru srdce. Zde se přirozeně na moment zastavuje dech.

Poté během výdechu je prána pozvednuta skrze subtilní středový kanálek (sušumna nádí) ze srdce do dvadašanty (12 prstů nad hlavou). Když dosáhne tohoto místa, dech se opět přirozeně zastaví. Věnujte zvláštní pozornost těmto dvoum momentům klidu a prázdnoty během proudění prány dychacího cyklu. Postupně cvičením techniky se váš dech stává velmi pomalým a mizivým až se dokonce úplně zastaví (sahaja kumbhaka). V tento moment splynou dva body ve vaší bytosti a stanou se jedním a vy si můžeme uvědomit, že není oddělenost mezi vnitřním a vnějším světem, mezi “Já” a “ne Já”, mezi vaším Srdcem a Srdcem Boha.

Účinky

Tato tradiční starověká jogová dechová meditační technika nás uvolňuje od připoutanosti a zklidňuje mysl až se její výkyvy zastaví. Tímto získaným jogovým stavem můžeme vést probuzenou Kundalíní Šakti (Obrovská božská duchovní síla, která sídlí v každé lidské bytosti v potenciálním stavu) a odhalit naše skutečné nesmrtelné Já – ÁTMAN.

Cvičením ve chvílích slunovratu nebo rovnodennosti (nebo při východu slunce, v poledne, při západu slunce a o půlnoci apod.) se postupně vyrovnávájí a harmonizují naše vnitřní časové cykly s kosmickými časovými cykly.


Viac informácií o medzinárodnom dni jogy nájdeš tu