Týždeň anjelov

Anjelský týždeň 30.10. – 6.11.2016

tyzden anjelov 1Každý deň bude ladený s inými vybranými ANJELI. Počas celého týždňa sa budeme približovať k vyberaným pomocníkom, ktorí vstúpia do nášho bežného života v rámci anjelských meditácií alebo cez naše anjelské správanie, ponúkajúc tak radosť, úsmev, pozornosť a lásku ostatným našim blízkym alebo kolegom. Prinesieme tak naspäť teplo do našich sŕdc a živú skutočnosť ľudských hodnôt ako je láska, starostlivosť, súcit, dobročinnosť a odpustenie. Spôsob akým môžeme vnímať anjelov a ich správy, je otvoriť naše srdce pre ich hravý a čistý svet plný svetla, lásky a súcitu.

Pravidelné anjelské týždne

Na prelome októbra a novembra sa pravidelne konajú meditácie na spojenie s anjelskými bytosťami. Vždy je vybraných pár dôležitých anjelov či archanjelov, s ktorými sa snažíme nadviazať kontakt autentickým, praktickým spôsobom. Môžeme tak odhaliť ich neustálu pomoc, náklonnosť a lásku. V stave odpútanosti s úplne otvoreným srdcom. Meditácie sa uskutočňujú v mnohých jogínskych centrách po celej Európe. V synchrónnom čase spolu zdieľame hlboké prepojenie, počas ktorého v mnohých prípadoch dostávame rady, odpovede na jasne vysielané otázky či inšpiráciu pre nasledujúce životné kroky. Meditácie pre spojenie s anjelmi je možné praktikovať v skupine v našom joga centre Mandira a zároveň aj samostatne v tichosti domova.

Program 2016:

DÁTUM ČAS MEDITÁCIA
 Nedeľa 30.10.  18.00-18.15
18.30-18.45
 Tajomný svet Anjelov
Tajomný svet Archanjelov
 Pondelok 31.10.  18.00-18.15
18.30-18.45
 Anjel blahodarnej evolúcie
Archanjel Metatron
 Utorok 1.11.  18.00-18.15
18.30-18.45
 Anjel božského poznania
Archanjel Raziel
 Streda 2.11.  18.00-18.15
18.30-18.45
 Anjel božskej múdrosti
Archanjel Uriel
 Štvrtok 3.11.  18.00-18.15
18.30-18.45
 Anjel trpezlivosti
Archanjel Zadakiel
 Piatok 4.11.  19.00-19.15
19.30-19.45
 Anjel mieru
Archanjel Jeremiel
 Sobota 5.11.  18.00-18.15
18.30-18.45
 Anjel čistoty
Anjel božskej harmónie
 Nedeľa 6.11.  18.00-18.15  Archanjel Saldalfon

Anjeli spájajú ľudí s Bohom

tyzden anjelov 2O anjeloch sa zmieňujú náboženské aj historické popisy ľudstva. Kedykoľvek ich vrúcne prosíme o pomoc, sú blízko našich sŕdc. Tieto svetelné bytosti nás v tichosti a láskyplne ochraňujú.

Slovo anjel pochádza z gréckeho angelos a znamená posol alebo zvestovateľ. Takže anjeli sú Božími poslami osvetľujúcimi našu cestu Domov a ponúkajú Jeho lásku a zasväcujúce vedenie, tak ako nám hovoria Ježišovi apoštoli. Biblia obsahuje veľa príbehov o anjeloch, ktorí samozrejme náležia celému ľudstvu a nie iba jednotlivým náboženstvám. My všetci by sme ich mali prijať do našich životov a otvoriť voči nim naše srdce.

My všetci potrebujeme ich pomoc, aj keď si to vždy nepripustíme. Sú určení na naše vedenie a ochranu, podporu našej snahy k dokonalosti a to v našom každodennom živote. Tiež nám pomáhajú uvedomiť si záležitosti, ktoré stoja na ceste nášho vývoja, ako aj tie, ktoré nám poskytujú silu na prekonanie ťažkostí a ťažkostí, ktorým čelíme v našom živote.

Úloha anjelov

Jedni z veľkých mysliteľov moderného veku Emanuel Swedenborg a Rudolf Steiner neposudzujú anjelov len z hľadiska náboženstva ale tiež podľa ľudského merítka. Rudolf Steiner ich vníma ako božských učiteľov pomáhajúcich ľuďom duchovne sa rozvíjať. Verí, že napríklad Archanjel Michael bol vodcovským anjelom nášho veku. Rozsiahla časť jeho práce popisuje spôsob komunikácie s anjelskými bytosťami. Jedna z nich uplatňuje spodobnenie ich tvárí.

A tak by sme mali prehĺbiť našu vieru a intuíciu v tomto ohľade. Potom nám bude pomohnuté dosiahnuť vysokú duchovnú úroveň a vnímať božskú hru v samom jadre skutočnosti. Anjelské subtílne oznámenia sú prijímané cez pravú polovicu mozgu, ktorý zlučuje prijímané informácie a mení ich na obrazy. Je to časť mozgu, ktorá je najlepšie oživovaná pomocou hudby, farieb a uvažovania. Spoločne s jogínskymi metódami meditácie a relaxácie, estetická emócia veľmi pomáha tak potrebnej harmónii medzi dvoma polovicami mozgu, čo nám pomáha využívať potenciál ľudskej bytosti.


Čítaj domovske stránky Angel’s week