Tantra a jej tajomstvo

Tantra a její tajemství

Sexualita versus kompletní pojímání tantrykissing_couple_by_snowwhiteluv

Lidé často mluví o tantře jako o sexuálním mystériu. Což je pravda, ale sledujme celistvost. Jako příklad si uveďme třeba jablko, sladký plod, který barvou lahodí oku a dužninou ukojí chutě. Můžeme ho v tuto chvíli považovat za zdroj libosti a smyslného prožitku. Jako opojení, které nás dokáže odtrhnout od běžné všednosti a nudného stereotypu. Stejně jako sexuální hrádky a vášeň.

Ovšem jablko nevzniklo samo o sobě. Určitou dobu rostlo a dozrávalo na stromě. Vzniklo z voňavého květu, který je živen z mízy stromu. A strom nejdříve vyklíčil ze semínka, vypustil kořínky a malý stonek hledal cestu v zemi na povrch. Po mnoho let sílil v pevný kmen, který drží korunu. Přijímá živiny ze země zavlažené vodou a ze světla, slunečních paprsků.

Kdybychom neuváženě jedli jenom sladké plody, brzy by strom začal chátrat, protože bychom se o něho nestarali, nezalévali ani neopečovávali. Pouze bychom brali sladké plody pro naše ukojení. A tu je potřeba vnímat, že strom je jako naše tělo, chrám, který nám dává to nejlepší a zároveň nám poskytuje bezpečí a možnost vlastního poznávání. Proto je potřeba se o sebe pečovat. Pochopit, jaký jsme strom a co potřebujeme, abychom stále měli vlastní mízu, vlastní energii a chutné plody.

Je rozdíl, když ochutnáváme jablko stejným způsobem jako Adam a Eva a symbolicky můžeme být vyhnáni z ráje. Nebo naopak, můžeme v sladkém ovoci nabýt poznání a odhalit jeho tajemství a smysl.

Tantrická alchymie

Od sexu k lásce

Tantra je cesta směřující vzhůru. Povznáší naši sexuální energii v podobě sladkého jablka a otevírá nám cestu do ráje. Klíčem k otevření dveří do rajské komnaty je okouzlující a úchvatná síla lásky. Bez ní bychom jenom hltali ovoce a neměli možnost se povznést spolu s mízou stromu na vrchol koruny, z něhož je vidět celý svět a kde plody chutnají nejlahodněji.

Ženský princip neboli Šakti

proměnlivá a rozmanitá energie

enjoy_by_violetessa-d520k9fMíza stromu je jako energie, která jím proudí, uplatňuje se stejně významně v kořenech, tak i v jednotlivých listech v koruně. Ženský princip v sobě ukrývá pestrost v podobě tvarů a forem. I každé jablko je jiné. Energie dýchá životem a neuvěřitelně velkou rozmanitost vkládá do každé bytosti, do každého živočicha, rostliny i věci. Ženský princip neboli energii života si můžeme představit jako tanečnici, která nikdy neztrácí sílu na věčně nádherný a úchvatný tanec. Inspiruje a provokuje pohybem a vybízí tak na taneční parket.

Osobnost ženy versus dokonalá žena Šakti

Každá žena touží být Šakti

Každá žena v sobě odhaluje a vnímá Šakti. To je cesta ženy. Opatruje vlastní tělo neboli chrám, do kterého zve a přijímá vědomí, tedy Šivu. Pečuje o vlastní strom, aby byl stále bujný a plný mízy, aby neustále plodil sladké ovoce a pozvedá větve za světlem. Což není nic jiného nežli vědomí. Vědomá žena již moudře přijímá paprsky vědomí a tak se sbližuje a propojuje se Šivou.

Mužský princip neboli Šiva

Stálé a neochvějné vědomí

meditation_by_galifardeuStrom je stvořen z různých forem energie a zároveň z vědomí, které řídí veškeré energetické procesy. Usměrňuje tok mízy a určuje, kdy se strom probouzí ze zimního spánku, kdy raší pupeny, kdy kvete nebo rodí ovoce. Bez vědomí by strom nevyrostl a jeho míza by chaoticky a bláznivě vřela mizními kanálky. Mužský princip je hudbou, podle níž tanečnice tvoří kroky a ladné pohyby celým tělem. Vědomí směřuje a kontroluje energii, aby z půvabného tance nezůstal pouze rozhýřený sled pomatených pohybů.

Osobnost muže verzus dokonalý muž Šiva

Muž se stává vědomím

Každý muž chce být Šivou, který vědomě proniká půvabnou ženou. Stabilní muž se stává středobodem, který oplývá kosmickým vědomím. Muž s pevným postojem ví a tuto schopnost používá sám nad sebou a zároveň tak šíří potřebnou nutnost vývoje a poznávání.

Tantra milostného vztahu

Harmonie znamená spojení

Muž proniká ženou, aby ji obohatil o poznávání. Žena inspiruje muže, aby byl naplněn životem. Muž a žena jsou den a noc, navzájem se doplňují a navzájem se přitahují. Oba touží po splynutí a vždy teskní, jsou-li trvale odděleni. Z jejich propojení vznikají sladké plody, jablka, která ochutnávají za účelem poznání. Muž bez ženy je mrtvolou a žena bez muže je nezkrotnou stařenou. Harmonie znamená vzájemné splynutí, soužití neboli souhra, kde neexistují protihráči ale spoluhráči. A kdo zplodí sladké ovoce a následně ho ochutná, vydá se na cestu odhalování tajemství tantry, v jehož podstatě se ukrývá smysl života.

˜autor článku: Isolda˜


Súvisiace články:

Umění být ženou