Kurz Tantra pre ženy

Pondelok od 19:30 (120 minut), 1x za 14 dní
úvodná lekcia 11.2. 2019 
Inštruktorka: Isolda
Pridať sa môžeš do konca júla.

 

 

Tantrajoga prináša múdrosť nazbieranú po mnoho tisícročí. Daruje znalosti o ženskej duši, o ženskej sile a schopnostiach. Vďaka nej každá žena rozkvitne do krásneho kvetu, ktorý prináša lásku, radosť aj potešenie. Inými slovami, keď my ženy vieme vedome kúzliť s ženskou silou, cítime sa sami sebou, naplnené a spokojné.

Prečo tantra pre ženy – prínosy

Život je jedna veľká cesta poznania. V tento okamihu každá z nás hľadá rozličnú pomoc alebo inšpiráciu a potrebuje sa posunúť v inej oblasti, aby následne mohla vytvoriť celistvú mozaiku vnútornej harmónie, múdrosti a stať sa vedomou ženou. Byť sama sebou.

Základné prínosy, prečo rozvíjať ženskosť:

telesne:

 • Telo sa prečisťuje a získava harmonické ženské tvary a vitalitu.
 • Zlepší sa obranyschopnosť a celkovo zdravie.
 • Oči sa zjasnia a vyžarujú živú iskru, magnetizmus.
 • Zlepší sa zmyslové vnímanie (čuch, chuť, zrak, hmat, sluch)

psychicky:

 • Zlepší sa vnútorné cítenie – sebaistota, sebadôvera, sebaprijatie.
 • Odstránenie strachu, pochybností a predsudkov.
 • Postupné odbúravanie psychických  traum, bolestí a blokov.
 • Nastane vnútorná pohoda, prichádzajú povznášajúci emócie, šťastie, radosť.
 • Objaví sa osobitý prejav lásky.
 • Zvyšuje sa elán – búrlivá chuť do života.

duševne:

 • Odstránenie nerozhodnosti, popletenosti a zmätku.
 • Zvýšenie tvorivosti (myšlienkovej, umeleckej, ako aj zručnosť).
 • Zlepšenie intuície a zvýšenie inšpirácie a dobra.
 • Prejasnenie mysle – cesta poznania.
 • Prenikanie do bežne skrytej duše a odhalenie jej intimity – poznanie osobného poslania.
 • Vnímanie vnútorného pokoja a mieru.

duchovne:

 • Získanie vnútornej slobody.
 • Trvalá kompletná vyrovnanosť a harmónie tela, mysle a ducha.
 • Dosiahnutie jasnosti, bdelosti a plného vedomia.
 • Vnímanie najintenzívnejšej a najvznešenejšej radosti – extáze.
 • Odhalenie našej čistej podstaty (najvyššia Ja, Átman).

10a

Ako prebiehajú lekcie

Každé téma si vyžaduje špecifické cvičenia, metódy a techniky. Najbežnejšie a najtypickejšie sú:

meditácie – Meditácia je postup, kedy v odpútanosti a s radosťou vnímame konkrétne subtilné prejavy vybraného vznešeného stavu alebo iného subjektu, na ktorý sa ladíme a tým získavame jeho charakter. Meditácie sú väčšinou sprevádzané hudbou.

cvičenie – Praktizujeme techniky z tradičnej hathajógy – telesné pozície, tantrické praktiky pre posilnenie špecifických, predovšetkým panvových svalov, dýchacie postupy, cviky na posilnenie sústredenie a kontroly mysli a techniky na prebúdzanie ženskosti,

teória – Vysvetlenie tantrického učenia, často tajných vedomostí, ktoré vedú k oslobodeniu bytosti. Spájame tak teóriu s praxou, čo je najúčinnejšia metóda, ako si vytvoriť správny postoj a cestu pokroku.

Pozri dátumy lekcií a témy

Praktické informácie

 • Lekcia trvá dve hodiny (120 minút), v pravidelnom čase 1x za 14 dní.
 • Kurz je celoročný (prestávka v auguste).
 • Kurz môžu navštevovať ženy od 18 rokov.
 • Dochádzka na lekcie môže byť pravidelná (doporučujeme) alebo podľa tvojich dispozícií.
 • Súbežne je možné navštevovať kurz tantry pre ženy a zároveň kurz intenzívnej tantry. Kurzy sa navzájom doplňujú.
 • Na kurz je vhodné sa vopred prihlásiť z dôvodu kapacity sály.
 • Platbu možno uhradiť za jednotlivé lekcie, za 1 mesiac alebo za 3 mesiace
 • Lekcie sú vedené skúsenými lektorkami s dlhoročnou duchovnou praxou jogy a tantry.
 • Je možné sa vždy obrátiť s osobnou otázkou na inštruktorku, rada vám pomôže.
 • Kurz sa neodporúča ľuďom so sklonom k schizofrénii alebo s ťažkými psychomentalnymi poruchami.
 • Pre cvičenie sa odporúča voľný odev.
 • Karimatky máme k dispozícii na zapožičanie.

Kurz je vhodný pre tie ženy, ktoré chcú prebúdzať vlastné ženstvo, uvedomovať si hĺbku svojej duše a chcú dosiahnuť múdrosť čiže byť vedomou ženou a udržiavať v sebe stav ŠAKTI (dokonalá žena).

Kurzy tantry prebiehajú v Českej republike a v iných krajinách Európy aj na ďalších svetadieloch.

 

 


Pozri si rozvrh lekcií a cenník v roku 2018/19


Ponúkame tiež kurzy:

Integrálna joga
Intenzívna tantra
Individuálne lekcie jogy


Súvisiace články:

Umenie byť ženou
Tantra a jej tajomstvo