Kurz Tantra pre ženy

Dátum začiatku kurzu upresníme

  • Lekcia trvá dve hodiny  v pravidelnom čase.
  • Lekcie prebiehajú od októbra (alebo od februára) do konca júna.
  • Hlavnou náplňou kurzu je špecifické cvičenie a hathajoga vybraných pozícií, techniky na prebúdzanie ženskosti, meditácie, rozprávanie a odovzdanie informácií a vedomostí o mystériu ženy.
  • Lekcie sú vedené skúsenými ženami s dlhoročnou duchovnou praxou jogy a tantry.
  • Dochádzka na lekcie môže byť pravidelná alebo podľa vašich dispozícií.
  • Kurz je vhodný pre tie ženy, ktoré chcú prebúdzať vlastné ženstvo, uvedomovať si hĺbku svojej duše a chcú dosiahnuť múdrosti čiže byť vedomou ženou a udržiavať v sebe stav ŠAKTI teda dokonalé ženy.
  • Tie, ktoré si obľúbia cvičenie jogy, môžu navštevovať aj kurz integrálnej jogy alebo hathajogy.

10a

Všeobecné informácie

• Je možné sa vždy obrátiť s osobnou otázkou na inštruktorku, rada vám pomôže.
• Na kurz je vhodné sa vopred prihlásiť z dôvodu kapacity sály.
• Platbu možno uhradiť za jednotlivé lekcie, za 1 mesiac alebo za 3 mesiace

• Platbu kurzu možno uskutočniť na účet 2923906715/1100. Do poznámky sa píše priezvisko a kurz tantry (pr. Nováková, kurz tantry) alebo priamo na mieste.
• Kurz môžu navštevovať ženy od 18 rokov.
• Kurz sa neodporúča ľuďom so sklonom k schizofrénii alebo s ťažkými psychomentálnymi poruchami.
• Pre cvičenie sa odporúča voľný odev.
• Karimatky sú na mieste k dispozícii.

Kurzy tantry prebiehajú v Českej republike a v iných krajinách Európy aj na ďalších svetadieloch.

 


Pozri si rozvrh lekcií v roku 2018/19


Ponúkame tiež kurzy:

Integrálna joga
Intenzívna tantra
Individuálne lekcie jogy


Súvisiace články:

Umenie byť ženou
Tantra a jej tajomstvo