Kurz Tantra pre ženy

Pondelok od 19:30 (120 minut), 1x za 14 dní
úvodná lekcia 22.6. 2020 
Inštruktorka: Isolda
Stále sa môžeš pridať.

Tantra-joga prináša múdrosť nazbieranú po mnoho tisícročí. Kurz zameraný pre ženy poskytuje metódy a poznatky, ako prebudiť ženskosť a jej podstatu, ktorá sa rodí v ženskej duši. Žena prejavuje svoju silu a schopnosti odlišne a ojedinele, než muž. Keď sa žena o seba skutočne stará, je to ako keď sa rozvíja do krásneho kvetu, ktorý prináša lásku, radosť a potešenie.

Inými slovami, keď my ženy vieme vedome kúzliť s ženskou silou, cítime sa sami sebou, naplnené a spokojné.

Kurz poskytuje každej žene to, čo práve hľadá – pomoc, inšpiráciu alebo pochopenie, aby sa tak mohla posunúť a vytvoriť celistvú mozaiku vnútornej harmónie, múdrosti a stať sa vedomou ženou. Byť sama sebou.

Ženská skupina – ženský kruh

Pre ženy je veľmi prínosné byť v spoločnosti ďalších žien. Navzájom sa obohacujú a posilňujú ženský charakter. Vzájomné priateľstvo a prirodzené (empatické) pochopenie vytvára dôveru a uvoľnenie. Prebúdza sa tak nenahraditeľná ženská tvorivosť.

Základné prínosy rozvíjania ženskosti

pre telo:

 • Telo sa formuje do harmonických krásnych tvarov a získava vitalitu (koniec úmornej únavy a ospalosti).
 • Uvoľnenie, ktoré prináša všestrannú vyrovnanosť
 • Telo sa prečisťuje, zlepší sa obranyschopnosť a celkovo zdravie.
 • Oči sa zjasnia a vyžarujú živú iskru, magnetizmus.
 • Zlepší sa zmyslové vnímanie (čuch, chuť, zrak, hmat, sluch) a vďaka tomu aj schopnosť “vychutnávať si”.

pre vnútornú psyché (psychiku):

 • Zlepší sa ženská sebaistota, sebadôvera, sebaprijatie (zisk zdravého ženského sebavedomia, „Viem, čo vo mne je.”).
 • Odstránenie strachu a pochybných nálad (smútok, vyhorenie…)
 • Postupné odbúravanie psychických tráum, bolestí a blokov.
 • Nastane vnútorná pohoda, prichádzajú povznášajúce emócie, šťastie, radosť.
 • Objaví sa osobitý prejav lásky.
 • Zvyšuje sa elán – búrlivá chuť do života.
 • Zlepší sa vnútorné cítenie

pre dušu:

 • Odstránenie nerozhodnosti, popletenosti a zmätku.
 • Zvýšenie tvorivosti (myšlienkovej, umeleckej, ako aj zručnosť).
 • Zlepšenie intuície a zvýšenie dobra.
 • Prenikanie do skrytej duše a odhalenie jej intimity –poznanie skutočných potrieb a prianí i osobného poslania.
 • Vnímanie vnútorného pokoja a mieru.

celkovo:

 • Získanie vnútornej slobody.
 • Trvalá kompletná vyrovnanosťa harmónia tela, mysle a ducha.
 • Dosiahnutie jasnosti, bdelosti a plného vedomia.
 • Vnímanie najintenzívnejšej a najvznešenejšej radosti –extázy.
 • Odhalenie našej čistej podstaty (najvyššieho nesmrteľného Ja, Átman).

10a

Ako prebiehajú lekcie

Každá téma si vyžaduje špecifické cvičenia, metódy a techniky. Najbežnejšie a najtypickejšie sú:

meditácie – Meditácia je postup, kedy v odpútanosti a s radosťou vnímame konkrétne subtilné prejavy vybraného vznešeného stavu alebo iného subjektu, na ktorý sa ladíme a tým získavame jeho charakter. Meditácie sú väčšinou sprevádzané hudbou.

cvičenie – Praktikujeme techniky z tradičnej hathajógy – telesné pozície, tantrické praktiky pre posilnenie špecifických, predovšetkým panvových svalov, dýchacie postupy, cviky na posilnenie sústredenia a kontroly mysli a techniky na prebúdzanie ženskosti,

učenie – Vysvetlenie tantrického učenia, často tajných vedomostí, ktoré vedú k oslobodeniu bytosti. Spájame tak teóriu s praxou, čo je najúčinnejšia metóda, ako si vytvoriť správny postoj a cestu pokroku.

Pozri dátumy lekcií a témy

Čo je dobré vedieť – praktické informácie

 • Lekcia trvá dve hodiny (120 minút), v pravidelnom čase 1x za 14 dní.
 • Kurz je celoročný (prestávka v auguste).
 • Kurz môžu navštevovať ženy od 18 rokov.
 • Dochádzka na lekcie môže byť pravidelná (odporúčame) alebo podľa tvojich dispozícií.
 • Súbežne je možné navštevovať kurz tantry pre ženy a zároveň kurz ezoterickej tantry. Kurzy sa navzájom doplňujú.
 • Na kurz je vhodnésa vopred prihlásiťz dôvodu kapacity sály.
 • Platbu možno uhradiť za jednotlivé lekcie, za 1 mesiac alebo za 3 mesiace
 • Lekcie sú vedené skúsenou lektorkou s dlhoročnou duchovnou praxou jogy a tantry.
 • Je možné sa vždy obrátiť s osobnou otázkou na lektorku, rada vám pomôže.
 • Kurz sa neodporúča ľuďom so sklonom k schizofrénii alebo s ťažkými psychomentálnymi poruchami.
 • Pre cvičenie sa odporúča voľný odev.
 • Karimatky máme k dispozícii na zapožičanie.

Kurzy tantry prebiehajú v Českej republike a v iných krajinách.

 


Pozri si rozvrh lekcií a cenník v roku 2020/21


Ponúkame tiež kurzy:

Integrálna joga
Ezoterická tantra
Individuálne lekcie jogy


Súvisiace články:

Umenie byť ženou
Tantra a jej tajomstvo