Kurz ezoterickej tantry

V súčasnosti, v rámci hygienických opatreni organizujeme kurzy ONLINE

Tantra, ojedinelá forma jogy, prináša špecifické možnosti osobného vývoja.
Zoznamuje nás so skutočnou intenzitou, vďaka ktorej dochádza aj k expanzii vedomia.
Inými slovami, objavujeme nové obzory a bežné zdanie získavá širšiu perspektívu
a vďaka tomu prichádza euforizujúce pochopenie, efekt Heuréky.
Tantrický postoj k životu je tou pravou výzvou pre nás,
ktorí žijeme v dnešných časoch v západnom svete.
Tantra je nám veľmi blízka už od začiatku. Dokáže odfúknuť životnú monotónnosť alebo aj úzkostné napätie
a na scénu prichádza spontánnosť, zmysel pre prežitok a nádherná láska a čistá vášeň.
To všetko dokážeme vďaka kontrolovanej pozornosti povzniesť do nekonečných obrysov
a udržiavať tak vyváženosť medzi tým čo je pozemské a čo je božské
priamo v našom srdci a dosahovať extatických stavov.


Pre začiatočníkov:
Otvorená ukážková lekcia 30.3.2021, 19:30 bezplatne
každý utorok od 19:30 (120 minut)
inštruktor: Isolda
ONLINE: Napíšte nám alebo pošlite prihlášku,
odošleme vám údaje pre prihlásenie do online miestnosti.

 


Vyskúšaj si lekciu zadarmo

Poznaj priamo, ako to u nás chodí. Teraz dokonca ajz tvojej obývačky“ počas ONLINE prenosu.
Zoznámiš sa s tým, aký máme prístup k tantre
a ako prebieha cvičenie vedené skúseným inštruktorom alebo inštruktorkou.
Za skúšku na jednu lekciu nič nedáš.

Tantrajoga je cesta ozajstnej, vycibrenej extázy. Začínaš tam, kde si a kráčaš krôčik po krôčiku od vlastného vedomia k nadvedomiu, od všednosti k umeniu. Vždy záleží na tom, s akým postojom uskutočňuješ svoje zámery. Môžeš vnímať jednotvárnosť, alebo oslavovať život v každom okamihu. Tantra prináša hlboký dotyk čistej lásky, ktorý prebúdza dušu a odhalí zmysel pre posvätnosť radosti a súladu.

 

Kurz je starostlivo zostavený pre začiatočníkov a svojím učením vedie človeka k čoraz hlbším vedomostiam. Je založený na tisícročnej tradícii prispôsobenej modernému životnému štýlu. Čo je znakom toho, že odovzdávaný obsah je overený mnohými praktikantmi z radov mužov a žien v minulosti a naživo aj v súčasnosti. Náuka v sebe skrýva mnoho vedomostí, ktoré sú v súčasnosti objavované vedou a výskumom.

Aká je náplň kurzu?

Všestranné štúdium tantrických náuk sa preberá od základov a pozvoľna sa pridávajú a prehlbujú ďalšie vedomosti. Vďaka vlastnej praxi možno vnímať účinky a môžeme si tak jasne overiť hodnotu tantrických postupov. Tantrikom sa stávame na základe vlastných skúseností a uvedením učenia do nášho každodenného života. Tantra je oslava života. Obsah kurzu je obšírny a trvanie základného kurzu je päť rokov.

Kurz ezoterickej tantry je veľmi obľúbený v mnohých krajinách po celom svete a v niektorých krajinách prebieha už 10 rokov.

Základné témy kurzu:

Človek a jeho energetická štruktúra. Telo a telesné funkcie sú prepojené s vnútornou, jemne energetickou (subtílnou) štruktúrou, ktorá ovláda naše emócie, pocity, myšlienky a hlboké vnímanie. Jednotlivé energetické obaly našej bytosti majú svoju úlohu a kurz tantry ponúka ich postupné odhaľovanie, vnímanie a ovládanie, čo je cesta sebapoznávania. Celkovo sa rozvíjajú všetky úrovne praktikanta (fyzická, psychická, mentálna, duševná i duchovná).

Osobný vývoj a transformácia. Tantra je dynamická cesta poznania, ktorá rozširuje obzory. Postupne sa stráca zväzujúca sebeckosť a prichádza prospešná vnútorná sloboda a vyrovnanosť. Ego sa rozpúšťa v oceáne najvyššieho pravdivého poznania.

Človek a Kozmos. Každý jedinec je súčasťou gigantického celku. Čím viac sa dokážeme naladiť na vlastný vnútorný mikrokozmos, tým viac dokážeme splynúť aj s celým makrokozmom (celým Vesmírom), pretože naša štruktúra (Mikrokozmos) zrkadlí celý holistický Vesmír (Makrokozmos). Vďaka tomuto splynutiu dochádza k poznaniu a my sa môžeme ľahko zharmonizovať s javmi a udalosťami, ktoré sa uskutočňujú.

Šiva a Šakti. V prejavenom Vesmíre pôsobí hra medzi univerzálnou energiou – v tantrickom pomenovaní Šakti a všeprenikajúcim vedomím – Šivou. Šakti manifestuje ideálnu ženskosť, prvok mnohosti a transformácie. Šiva je dokonalá forma mužnosti a sila transcendencie. Šiva a Šakti znázorňujú dualitu, ktorá sa odráža vo všetkom prejavenom.

Povznášajúca čistá láska. Čo je to láska? To je fundamentálna otázka, na ktorú si dokážeme odpovedať, keď skutočne vrúcne a nepodmienečne milujeme. Je to sila, ktorá tvorí zázraky a napĺňa zmysel života a existencie.

Umenie milovania. Vedieť milovať znamená ovládať majstrovstvá sexuálnych praktík, ktorými môžeme uspokojiť milovanú bytosť a súčasne to znamená schopnosť láskyplne splynúť so spriaznenou bytosťou skrze srdce, pričom sa prehlbuje úprimnosť, dôvera a citová intimita.

Tvorivá sexuálna sila. Častokrát sa môžeme stretávať s názorom, že tantrické učenie je zamerané len na vášeň, sexuálne vzrušenie a uspokojenie. V skutočnosti tantra poskytuje možnosti, ako zaobchádzať s touto veľkolepou kreatívnou silou a dosiahnuť blaženého opojenia – božskej extázy skrz predĺžené niekoľkonásobné, celobytostné orgazmické prežitky. Pri správnom zaobchádzaní so sexuálnou energiou môžeme byť neustále plní života bez únavy a vyčerpania.

Vzťahy. Tantrická cesta ponúka aj rozsiahle učenie o lepšom vzťahu medzi mužom a ženou na základe vzájomnej lásky, ktorého pointou je dosiahnutie kompletného splynutia, v ktorom nastáva harmónia, slávny androginálny stav. Muž aj žena môžu zakúsiť stav úplnej jednoty.

Najvyšší cieľ tantry. Skrz tantru možno poznať ako rôznosť a variabilitu, tak aj celistvosť a jedinečnosť. Je možné dosiahnuť mnoho vlastných vývojových medzníkov, odstrániť zdravotné problémy, vnútorné psychické bloky, zbaviť sa pochybností a predsudkov a hlavne je dôležité vedieť, že spejeme k hlbokému šťastiu, vyrovnanosti a božskej podstate radosti. Môžeme odhaliť našu vlastnú esenciu, skutočnú božskú existenciu.

Náplň 1. ročníka (základné príklady)

  • predstavenie jednotlivých úrovní ľudského vedomia podľa čakier
  • prax Hathajogy (telesných pozícií)
  • meditácie lajajoga (špecifická technika na princípe cvičenie s mantrou)
  • princípy a zákonitosti tantry (okultný zákon rezonancie, holografický princíp a ďalšie)
  • polarita – súhra medzi ženským a mužským princípom
  • kontrola sexuálneho potenciálu (schopnosť ovládať sexuálnu silu)
  • tantrická alchýmie (transmutácia a sublimácia)

Ako prebiehajú lekcie?

 

Jednotlivé lekcie obsahujú praktické jogínske a tantrické cvičenia, predovšetkým ásany (telesné pozície) alebo ďalšie techniky napr mudry (gestá vytvárané svalmi alebo i obyčajnou myšlienkou), bandhy (špecifické sťahovanie) a relaxáciu. Nasleduje vysvetlenie niektorých tém, ktoré na seba nadväzujú, prípadne sa popisujú ďalšie techniky s ich ukážkami. Časté sú meditácie, vizualizácie alebo jednoduché sústredenia. Energetická atmosféra zodpovedá danej téme lekcie a povzbudzuje k individuálnej praxi.

Príď si vyskúšať úvodnú lekciu alebo akúkoľvek jednu nasledujúcu bezplatne.

Kurz je pripravovaný Adinou a Advaitou Stoianovými, pod záštitou tantrického majstra Gregoriana Bivolaru. Obsah kurzu je autorsky chránený.

Praktické informácie

– Kurz prebieha pravidelne každý týždeň, 120 minút, celoročne od septembra do júla (august je voľný mesiac).

– Kurz je určený pre ženy aj mužov, pre jednotlivcov a páry (osoby staršie ako 18 rokov). Pre všetkých bez ohľadu na vek, vieru alebo náboženstvo, presvedčenie, spoločenský status alebo fyzické zdravie.

– Na kurze sa tiež rozdáva teória (učenie) a praktické techniky v tlačenej podobe. Každý týždeň nový výtlačok.

– Pri súbežnom štúdiu kurzu jogy je zvýhodnená cena.

– K lekciám 1. ročníka je možné sa pripojiť aj neskôr. Následne sa skupina uzatvára a je možné sa prihlásiť k novej. Je to z dôvodu postupného pokroku skupiny, kedy je pre začiatočníka náročnejšie pojať toľko obsahu naraz.

– Je potrebné navštevovať kurz kontinuálne, pretože vedomosti tu odovzdávané na seba nadväzujú.

– Kurzy sú vedené inštruktormi, ktorí majú niekoľkoročnú prax a zavŕšili štvorročný inštruktorský kurz tantry Medzinárodnej federácie jogy a meditácie ATMAN v Dánsku.

– Prineste si na kurz pohodlné oblečenie, prípadne podložku na cvičenie (na mieste sú k dispozícii aj karimatky na zapožičanie).

Neočakávajte:

  • Výučbu na sále so sexuálnymi praktikami (učenie sa odovzdáva ústne alebo písomne).
  • Odkladanie oblečenia na sále (aj keď tantra ospevuje čistú krásu tela, napriek tomu sa kurz vyznačuje zdvorilou diskrétnosťou a nie prílišnou frivolnosťou.)

Kurzy intenzívnej tantry rovnakého systému prebiehajú tiež v Českej republike a vo vybraných krajinách po celom svete.

 


Pozri si rozvrh lekcií a cenník v roku 2020/21


Ponúkame tiež kurzy:

Integrálna joga
Tantra pre ženy
Individuálne lekcie jogy


Súvisiace články:

Tantra a jej tajomstvo
Tantra a vnúterný svet
Tantra a joga


Ponuka vianoční poukaz na kurz zo zľavou 25%
Webinár Ako si vytvárať harmonický a šťastný vzťah