Medzinárodný deň jogy

Pozývame všetkých ľudí  náboženstiev, viery, duchovnej cesty a sociálnej snahy, ľudí všetkých vekových kategórií a národností,
aby sa pripojili a spoznali, čo je to autentická joga.

Každý rok 21.6. Medzinárodný deň jogy

Program zverejňujeme v období pred organizáciou tohto podujatia.