Medzinárodné jogové sympózia

Băile Herculane a Costineşti v Rumunsku

V rámci našej medzinárodnej jogínskej školy, ktorej kolískou je rumunská škola MISA sa pravidelne konajú jogové sympóziá. Každým rokom je tak poskytnutá príležitosť prehĺbiť či obohatiť jogínske vnímanie nielen počas pravidelných kurzov jogy ale aj účasťou na týchto duchovných jogových táboroch. Jogíni si takto môžu rozšíriť spektrum duchovných vedomostí, praktických techník a neustále zväčšovať vlastné vedomie v rozmanitosti špecifických energií.

Každý z nás tak dostáva duchovný dar. Mnoho jogínov zo skúsenosti môže potvrdiť, že udalosti, ku ktorým dochádza počas jogových sympózií sú nenahraditeľné a zostávajú v našej pamäti.

Predovšetkým dojmy a stavy z rôznych meditácií, prednášok a ďalších praktických jogínských techník a z celkovej priateľskej atmosféry medzi účastníkmi nám sprostredkúvajú skúsenosti, na ktorých ďalej môžeme stavať náš neustály duchovný vývoj a transformáciu k dobru. Po dobu konania týchto jogových stretnutí je dosť poznateľná silná duchovná energia, ktorá nás podporuje, a v ktorej sa prirodzene cítime spokojne, radostne a otvorene k ostatným.

Medzinárodné jogové sympóziá sa konajú každú jar (týždeň či desať dní na prelome apríla a mája v horskom kúpeľnom mestečku Băile Herculane a každé leto (okolo piatich týždňov v auguste a začiatkom septembra) v prímorskom letovisku Costineşti v Rumunsku. Tieto lokality nám umožňujú si zároveň oddýchnuť, aktívnymi prechádzkami po blízkom, malebnom horskom okolí alebo plne relaxovaným spôsobom v termálnych kúpeľoch Herculane alebo vychutnávať účinky mora v Costineşti.

Dôležitá správa pre všetkých účastníkov od profesora jogy Gregoriana Bivolaru

Subtílne duchovné pole tohto tábora (v Băile Herculane a v Costineşti) je skutočne veľmi silné a preto je ľahko vnímateľné väčšinou účastníkov s plnou ašpiráciou a čistotou. V rámci odpočinkového duchovného jogového tábora sa jogíni stretávajú v búrlivej atmosfére a úspešne uplatňujú rôzne odvetvia tisícročného jogínskeho systému.

Počas odpočinkového duchovného jogového tábora uchádzač s bežným vnímaním, čistotou a dobrou vôľou plne cíti duchovnú, subtílne a vysoko blahodárnu energiu prúdiacu vo vlnách cez túto krajinu (Rumunsko), ktorá je – nie náhodou – nazývaná Matkou Božskej záhrady. (Zvážme, že nie je náhodou, že v tejto „Matke Božskej záhrady“ sa objavil božsky inšpirovaný program „NIE APOKALYPSE!!!“. Toto je prirodzená nadväznosť proroctva od Panny Márie vo Fatime v roku 1917.)

Duchovný program, ktorý je bohatý, výnimočný a plný rôznych duchovných prejavov, umožňuje účastníkom objaviť božskú JEDNOTU v rôznorodosti. Počas odpočinkového duchovného jogového tábora sú jednotne deň po dni uskutočňované ako jogínske meditácie, tak aj určité nové duchovné exemplifikácie (pozn. prekladateľa: názorné ukážky), ktoré pomáhajú účastníkom vnímať oveľa jasnejšie energiu božského dobra priťahovanú do našej bytosti a ktorá sa zosilňuje a ničí pominuteľnú a obmedzenú energiu zla, ktorá je stále prítomná okolo tejto planéty.

Po 20-tich rokoch neustálej prítomnosti odpočinkových duchovných jogových táborov, môžeme povedať, že sa už stali žijúcou tradíciou Rumunska a stále sa rozširujúca účasť jogínov z rôznych krajín zdôrazňuje ešte viac, že ich duchovná hodnota je ocenená na planetárnej úrovni.

Odpočinkové duchovné jogové tábory v Băile Herculane a v Costineşti sú dnes jedinými tábormi tohto druhu, kde sa tisíce a tisíce jogínov zúčastňuje každým rokom. Z tejto perspektívy môžeme povedať, že v určitom rozmere tieto odpočinkové duchovné jogové tábory (uskutočnené v Rumunsku dvakrát ročne) môžu byť porovnávané s vyhlásenými duchovnými prejavmi uskutočnenými v Indii každý dvanásty rok Kumbh Mela.

V rámci odpočinkového duchovného jogového tábora jogíni z najvzdialenejších miest sveta (vrátane Indie) sa tu stretávajú, stisnú si ruky alebo sa priateľsky objímajú. Je zrejmé, že obrovská väčšina účastníkov je priťahovaná k zapojeniu v odpočinkových duchovných jogových táboroch a cez ne je ich hodnota počas rokov preukázaná žiadosťami ako o rôzne tradičné jogínske techniky tak aj o určité novo priťahujúce, z ktorých niektoré sú duchovným odhalením, ponúkaným Bohom pre túto duchovnú školu založenú v Rumunsku.

Môžeme tu spomenúť JANG špirály, JIN špirály, špeciálne iniciácie umožňujúce účastníkom počas nich vyvolať hlboký stav romantického blahodarného tranzu, môžeme ďalej poukázať na umenie požehnania, okultné umenie objímania a veľa ďalších duchovných spôsobov, ktoré práve udeľujú špeciálnu hodnotu odpočinkového duchovného jogového tábora.

Naviac očividné pre všetkých z nás, to čo spôsobuje túto očarujúcu duchovnú jednotu v rôznorodosti je ďalším rumunským objavom tejto duchovnej školy, ktorý nazývame Zákon okultnej rezonancie. Nie náhodne je priekopníkom subtílnych procesov rezonancie zaznamenaných v psychológii geniálny rumunský bádateľ Štefan Odobleja. Pre ašpirantov patriacich do tejto duchovnej školy je už Zákon okultnej rezonancie účinnou príležitosťou umožňujúcou pochopiť a vysvetliť mnohé z tajomných úkazov a procesov, ktoré sa spontánne objavujú, ak ľudská bytosť úspešne praktizuje hathajogu. Mali by sme povedať, že Zákon okultnej rezonancie uplatňovaný v rámci tejto duchovnej školy, spôsobuje účinnú, jednoduchú a rýchlu transformáciu.

Niektoré aktivity možno sledovať on-line na Senzual MISA TV

Aktuálne informácie o tábore v Herculane 2019

Praktické a organizačné informácie

 • Pre účasť na programe jogového tábora je nutná legitimácia.
  • Nutnosti k vybaveniu legitimácie:
   › 3x fotografia celej postavy v plavkách (rozmer 10 x 15 s príslušným dátumom vzniku snímky, s potrebnými osobnými dátami na zadnej strane fotografie)
   › Zdravotné testy (testy pre tábor v Herculane platí aj v Costineşti)
   › Legitimácia z kurzov jogy alebo tantry – kartička kurzovného (zaplatené všetky mesiace, kedy prebiehajú kurzy jogy. Účastníci 1. ročníka od mesiaca, kedy začali navštevovať kurzy jogy.)
 • Pre účasť na meditáciach v jang špirále je nutná špeciálna špirálová legitimácia
  • Nutnosti k vybaveniu špirálovej legitimácie:
   › 3x fotografia celej postavy v plavkách (rozmer 10 x 15 s príslušným dátumom vzniku snímky, s potrebnými osobnými dátami na zadnej strane fotografie)
   › Legitimáciu z kurzov jogy alebo tantry – kartička kurzovného (zaplatené všetky mesiace, kedy prebiehajú kurzy jogy. Účastníci 1. ročníka od mesiaca, kedy začali navštevovať kurzy jogy.)
 • Poplatok za účasť na jogínskych sympóziách je pre Slovensko (pre študentov navštevujúcich kurzy jogy a tantry na Slovensku).
  • tábor v Herculane 100,- EUR
  • tábor v Costineşti 300,- EUR

sympozia 3– Je možné nechať si vystaviť legitimáciu iba na 24 hodín, k tomu je potrebné:
› 2 fotografie
› Zdravotné testy
› Poplatok za 24-hodinovú legitimáciu
– Programu tábora sa môže zúčastniť aj osoba, ktorá nenavštevuje kurzy jogy. Avšak je nutné, aby bola za sprievodu účastníka kurzov jogy, ktorý sa za ňu „zaručí“. V tomto prípade je nutná platba za účasť na jogové sympóziu.
– Deti sa môžu zúčastniť tábora za sprievodu rodičov či príbuzných. Sú len povinní dodať 2x fotografiu na legitimáciu tábora (účasť je zadarmo, zdravotné testy nie sú žiadané). Deti nedostávajú sprievodné táborové materiály.
– Dospievajúci vo veku 14 – 18 rokov sa môžu zúčastniť iba s písomným súhlasom rodičov.

Doprava:

Do Băile Herculane:

› Vlak (www. bahn.com)
› Bus Bratislava – Temešvár (www.regiojet.sk) + bus Temešvár – Băile Herculane (nebo vlak Temešvár – Băile Herculane)

Do Costineşti:

› Vlak (www. bahn.com)
› Lietadlo (Viedeň – Bucuresti. Celkové vyhľadávanie všetkých spoločností www.skyscanner.com.) + priamy spoj bus Bucuresti – Costineşti
› Bus Praha – Brno – Bukurešť – Constanta (www.eurolines.com – Možnosť sa individuálne dohovoriť so spoločnosťou, aby sa zastavilo aj v Bratislave.) Praha – Bucuresti (www.orlan.cz)

Ubytovanie:

Je možné zohnať na mieste bez predošlej rezervácie.
V Herculane je možné využiť služby hotelov, penziónov, ubytovanie v súkromných bytoch či izbách v cene od 30 do 60 ronov / noc / osobu alebo bezplatne v stane.
V Costinesti je najvhodnejšie ubytovanie v súkromných bytoch či izbách alebo aj v stane na záhradách domácich obyvateľov. Alebo v miestnych jogínských hoteloch – ašramoch (je nutné vopred poslať žiadosť!)

Stravovanie:

V niektorých súkromných bytoch či izbách je možné vlastné varenie. Ako v Herculane tak aj v Costinesti možno navštevovať vegetariánske reštaurácie s ponukou rumunských tradičných jedál alebo nakupovať ovocie, zeleninu a mliečne domáce výrobky na miestnych trhoch. V Costinesti je možné využiť služby jogínskej vegetariánskej kantíny. Pripravujú sa len obedy a večere v časovom rozhraní podľa denného programu tábora.

Peniaze:

Najvhodnejšie je zameniť eurá na rumunske rony až v Rumunsku. Iba pozor pri pobyte v Herculane, nie je tu zmenáreň, ale možno využívať výbery z bankomatov.