Prihláška na kurz

Ďakujeme Ti za záujem o naše kurzy, organizované školou jogy Mystérium.

Touto formou sa prihlasuješ na vybraný kurz (kurzy) pre začiatočníkov.