o nás

Kto sme

Sme skupina praktikantov jogy, ktorí majú snahu a hlbokú ašpiráciu pre vlastný vývoj, či už telesný, energetický, psychomentálny alebo duchovný, s ašpiráciou na zlepšenie celkovej kondície, vnútornej pohody (osobný wellbeing) a harmónie. Snažíme sa o rozšírenie osobného vedomia, ktoré nám umožní väčšiu voľnosť, slobodné uvažovanie a jednanie.

Slovenská škola jogy Mystérium je súčasťou Medzinárodnej federácie jogy a meditácie ATMAN (International Yoga Federation and Meditation ATMAN). Sme školou bez politických a komerčných zámerov. Škola je nezávislá od politických, alebo náboženských skupín. Táto duchovná škola sa zaoberá sprostredkovaním informácií, štúdiom a výukou jogy, ezoteriky a duchovných záležitostí autentickou cestou s pôvodnými, tradičnými prvkami poznávania a pochopenia hlbokého zmyslu života.

Bola založená v nedávnej dobe – v roku 2010. Pôvodné korene rozsiahlej medzinárodnej školy vyrastajú z rumunskej, najstaršej a zároveň najväčšej duchovnej školy M.I.S.A. (Movement for Spiritual Integration in Absolute = Hnutie duchovnej integrácie v absolútne), ktorej zakladateľom je význačný Gregorian Bivolaru. Úspech tejto jogínskej, medzinárodnej, duchovnej školy vychádza z tradičného, dôsledného postoja systému jogy, z teoretických a praktických aspektov zámerne a súvzťažne zjednotených do hodnôt a praktikovania jogy v západnej spoločnosti.

Na tejto internetovej stránke joga-ezoterika.sk sú rozumovo a pravdivo (neskreslene) uvádzané informácie a náhľad do vývoja a celistvej štruktúry človeka a hlbokého poznania ľudského vedomia. Prezentujú sa tu vyššie menované zámery slovenskej školy jogy Mystérium a ďalších medzinárodných jogínskych pobočiek federácie jogy a meditácie ATMAN (International Yoga Federation and Meditation ATMAN).