Jogínsky pozdrav slnka

Surja Namaskara

Predstavujeme vám veľmi dostupnú formu a zároveň ľahko osvojiteľné cvičenie tradičnej jogy Surja Namaskar (Pozdrav slnku). Toto cvičenie má osobitné výhody, medzi ktoré patria hlboké blahodárne účinky spojené predovšetkým so širokou dynamizáciou vrámci celej bytosti a prebudenie sprevádzané harmonickým rozšírením mužského aspektu, slnečného (HA), jang, (+) v bytosti, ktorá toto cvičenie praktizuje.

Čo predstavuje jogínsky Pozdrav slnku?

pozdrav slnku 1V sanskrte Surja znamená Slnko a Namaskar znamená Pozdrav plný oddanosti a lásky. Surja Namaskar je jedinečnou kombináciou jogínskeho cvičenia, ktorá dobre pripravuje bytosť pre praktizovanie ásan, a ktorá je tiež svojim spôsobom kompletná. Surja Namaskar posilňuje svaly celého tela a spôsobuje dvojnásobné harmonické zrýchľovanie dychu a srdcového rytmu, ale bez vyvolania stavu únavy alebo straty dychu.

Surja Namaskar je nepretržitý sled 12-tich pohybov, niekoľkokrát opakujúcich sa pre udržanie „tepla“ našim svalovým systémom po dobu činnosti, čo umožňuje výkon maximálnej účinnosti ásan (y) v Hathajoge. Pozdrav slnku je tiež výborným cvičením pre ,,uvoľňovanie“ svalov, v tomto prípade je to najmä rýchlejšie a dynamickejšie v porovnaní s obvyklými jogínskymi pozíciami (ásanami). Rovnako tak môže byť Pozdrav slnku samostatným súborom cvičení, ktorý možno úspešne aplikovať aj mimo praktizovania Hathajogy.

Tradične jogíni v Indii praktizujú Pozdrav slnku ako procedúru na ,,zahriatie“ tela iba pri východe slnka, pred ásanami. Od samého začiatku je potrebné zdôrazniť, že sa nejedná o žiadne ,,pohanské uctievanie“, ako by mohli v pokušení uveriť niektorí (fanatickí a dogmatickí) ľudia. Je však dobré vedieť, že Surja Namaskar je aj zvláštnym rituálnym hinduistickým prezliekaním.

Ako sa ľahko môžeme naučiť Surja Namaskar?

Na prvý pohľad, keď sa vzletne pozrieme na ilustrácie tejto techniky, môžeme si myslieť, že je to niečo veľmi komplikované, ale pri starostlivej analýze si všetci uvedomíme, že v skutočnosti je zložitosť iba zdanlivá. V skutočnosti sa celý tento cvik skladá iba zo šiestich jednoduchých pohybov, ktoré potom pokračujú v opačnom smere a ktoré tvoria dvojité sady 12-tich pohybov. Aby sme sa to naučili rýchlo, je veľmi dobré začať s pohybmi 1, 2, 3 a 4, po ktorých nasledujú oveľa jednoduchšie pozície (pohyby) 10, 11 a 12. A hneď potom sa naučíme aj pohyby 5 až 9. Keď už sme s týmto dobre oboznámení, tak uskutočníme celé cvičenie s jedtnotlivými pohybmi v ich náležitej postupnosti a tak bude celé cvičenie kompletné.

Začiatok cvičenia

Nepretržité sústredenie a pozorná a aktívna účasť mysle majú zásadný význam pri správnom vykonávaní Pozdravu slnku.

Pri každom kroku je potrebná aktívna účasť vedomia. Pri uvedomovaní si Surja Namaskar by sme nemali myslieť na nič iné, čo spôsobí, že sa vyhneme postupnému mentálnemu odchyľovaniu a ,,prchavej“ pozornosti. Zároveň zachovávame určité tempo, ktoré zostáva stále vo všetkých ďalších prechodoch Pozdravu slnku. To je veľmi dôležité.

Iba prvé dve cvičenia môžeme praktizovať o niečo pomalšie a nie nutne ich doviesť k dokonalosti, pretože spočiatku sú svaly trochu stuhnuté, najmä v ranných hodinách. Počas cvičenia by sme mali byť orientovaní smerom k slnku alebo na východ. Tiež je dôležité vyvolať jasný stav a mať na pamäti pevný a stály obraz mohutnej sily slnečného kotúča. Pri cvičení môžeme aj meditovať na Slnko ako na skutočného živiteľa a darcu všetkého života na Zemi.

Slnečná jangová energia

Všetka naša energia, dokonca aj tá, ktorú používame na uskutočnenie Pozdravu slnku, prevezme úroveň jasu a žiarenia (po tom, čo sa rezonančne prispôsobí), pretože aj táto energia pochádzajúca z podstaty, ktorá je neustále vystavovaná a syntetizovaná v tele, vychádza priamo zo svetla, ktoré je vyžarované Slnkom. Navyše, každý atóm v našom tele bol v určitej chvíli súčasťou hviezdy ako je Slnko alebo samotného Slnka. Ďalej môžeme premýšľať stále hlbšie so zameraním na božskú kozmickú energiu, ktorá sa prejavuje ako Slnko.

Postupne, ak budeme dôsledne a vytrvalo cvičiť jogínsky Pozdrav slnku, objavíme v skrytých a hlboko duchovných významoch jogínskeho Pozdravu slnku, ktorý prestane byť pre nás len jednoduchou zostavou cvičenia, nevýslovné pôsobenie postupne zahŕňajúce celú našu bytosť, čo umožní náš rozvoj na všetkých úrovniach. Týmto stálym vnútorným postojom, subtílna slnečná energia (HA (+)) jang, ktorú sme vstrebávali pomocou Pozdravu slnku, bude vždy obrovská.

Pôsobenie pravidelnosti

Keď začneme vytrvalo cvičiť Pozdrav slnku každý deň, všimneme si veľkolepé zmeny na fyzickom tele už počas 6-tich mesiacov. Na začiatku praxe môžeme na sebe urobiť test, zmeriame určité rozmery tela ako je obvod pása, bokov, hrudníka, bicepsy a krk a nakoniec sa môžeme odfotiť v plavkách. Po 6-tich mesiacoch, čo neznamená takmer nič v porovnaní s rozsahom bežného ľudského života, môžeme opäť urobiť fotografiu nášho tela v plavkách a potom porovnať staré dáta so súčasnými, čo nás určite presvedčí o dosiahnutých výsledkoch, ktoré si jasnejšie a starostlivo preveríme z dvoch fotografií. A dokonca aj oblečenie, ktoré sme nosili dlho predtým, potvrdí tieto zmeny.

Najprv cvičíme každý krok tejto zostavy samostatne, po dobu niekoľkých dní, čo je najjednoduchšie pre ich vykonanie. Nie nutne usilujeme o dosiahnutie dokonalosti ihneď od prvého pokusu. Pozdrav slnku je tu pre nás stále, a okrem iného čas a neustále zlepšenia prinesú zdokonalenie jeho výkonu.

Tempo

Väčšina kníh, ktoré popisujú jogínsky pozdrav Surja Namaskar, vynecháva zásadný údaj – tempo alebo rýchlosť prevedenia pohybov tohto súboru cvičení. Preto mnoho odborníkov (najmä zo Západu, ktorí sú pripravení o autentické tradičné inštruktáže) vykonávajú Pozdrav slnku príliš rýchlo alebo pomaly podobne ako ásany. Od začiatku by ste mali vziať na vedomie, že sa jedná o chybu v súčasnom vykonávaní Pozdravu slnku. Keď sa staneme majstrom jogínskeho Pozdravu slnku, potom môžeme vykonávať celú sériu pohybov za 45 sekúnd.

Našim prvým cieľom bude dosiahnutie 15-tich Pozdravov slnku asi za 12 minút. Po 6-tich mesiacoch neustáleho cvičenia, niektorí z nás môžu ľahko dosiahnuť sériu 40-tich sérií za 25 minút. To je veľmi dobrý priemerný výkon Surja Namaskar, ktorý je zbytočné prekonávať. Cvičenie môže byť štruktúrované, napr. na dve polovice, 15 minút ráno a 10 minút večer pred spaním.

Kontraindikácie

V zásade by ženy nemali cvičiť Pozdrav slnku počas menštruačného cyklu, aspoň prvé dva dni z cyklu. Záleží však na kontraindikáciách individuálnej situácie každej ženy. Tiež prax Surja Namaskar je možná u budúcich matiek do začiatku 5-teho mesiaca tehotenstva a po pôrode je cvičenie možné len postupne, podľa toho, ako prúdi energia a ako sa telo vracia do normálu. Toto cvičenie nie je odporúčané v prípade prietrže.

Dychpozdrav_slnku 2

Synchronizácia dychu s vykonaným pohybom je zásadná pre správne uskutočnenie jogínskeho Pozdravu slnku. Táto synchronizácia, aj keď sa môže zdať na prvý pohľad veľmi zložitá, je vlastne dychové tempo prirodzene doplnené tempom pohybov a my môžeme vidieť, že by bolo dokonca ťažšie dýchať inak, než sme naznačili, aj keď máme pocit, že sa veľmi rýchlo udusíme. Namiesto toho, keď synchronizujeme pohyby a dýchanie správnym spôsobom, tak si overíme, že budeme schopní aj naďalej vykonávať veľké množstvo zostáv pohybov bez únavy a hlavne bez zbytočného plytvania našim dychom.

Aby sme sa rýchlo naučili, ako harmonicky dýchať počas vykonávania Pozdravu slnku, zapamätáme si retenčné časy dychu:
– V prvej fáze (prvých 6 pohybov) zadržujeme dych v pozícii podobnej obrátenému V;
– V druhej fáze (posledných 6 pohybov) zadržujeme všetok dych v pozícii podobnej obrátenému V a tiež v nasledujúcej pozícii. Vydychujeme v oboch prípadoch tak, že sa natiahneme dopredu, čo je veľmi logické a prirodzené.

Pre ľahké zapamätanie prikladáme tabuľku, ktorá zobrazuje rytmus jednotlivých dychov a pozícií. Keď sa sled pohybov trochu zautomatizoval a už mu nemusíme venovať plnú pozornosť, naučíme sa dýchať v synchronizácii s pohybmi. Tento spôsob cvičenia výrazne posilní jeho účinky.

Dobrý tip: V prvých dňoch praxe, kedy ešte nie sme natoľko oboznámení s jednotlivými pohybmi, nemusíme sledovať dýchanie pri ich prevedení.

Príprava Pozdravu slnku

12 pohybov, ktoré tvoria Surja Namaskar, v synchronizácii s dýchaním, sú:

pozdrav slnku 31) Pred hrudníkom si priložte ruky dlaňami k sebe a palce umiestnite do krčnej jamky v pravom uhle s ostatnými prstami. Postava je dokonale rovná a nohy sú veľmi blízko seba, bez toho aby sa navzájom dotýkali, chodidlá sú rovnobežné.

Potom pomaly vydýchnite všetok vzduch z pľúc ústami aj pomocou lakťov, pôsobiacich na rebrá, ale ruky zostávajú na mieste. Vydychujte hlboko s cieľom dostať zo seba posledné molekuly vzduchu pomocou stiahnutia oblasti brucha. V prípade, že sú pľúca úplne prázdne, stiahnite všetky svaly, počnúc svalmi na nohách, na lýtkach, stehnách, bruchu (ktoré sú už stiahnuté z dôvodu núteného výdychu), na chrbte, hrudníku, ramenách, rukách a krku, skrátka systematicky stiahnite svalstvo celého tela.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: ak ruky nie sú umiestnené v správnej výške a prstami (okrem palca) nie sú spojené, nemôžete úplne vyprázdniť pľúca od zostatkového vzduchu.

2) Potom uvoľnite všetky svaly a zakloňte sa s plne rozšírenými ramenami, a zároveň sa prehnite v panve a smerujte váš pohľad na končeky prstov. Nadychujte sa zhlboka a pomaly nosom.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: ak nie je dobre prehnutý chrbát a panva, chrbtové svalstvo sa dostatočne nepretiahne.

3) Hlboko vydychujte ústami, predkloňte sa rovnako ako v prípade polohy Padahastasany. V ideálnom prípade môžete umiestniť svoje dlane až na zem a hlavu priložte čo najbližšie ku kolenám. V záverečnej fáze pohybu čiastočne stiahnite brucho, rovnako ako na začiatku prevedenia Uddijana Bandha (ale nie úplne a hlavne bez použitia násilia). Zo začiatku je možné, že nie sme takí pružní a tak ruky nemusíme pokladať až na zem.

pozdrav slnku 4Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: pokiaľ hlavu dosť nepriblížite ku kolenám a telo nie je príliš pružné, potom účinky nie sú také hlboké. Pre zlepšenie funkcie štítnej žľazy a postupné odstránenie jej nerovnováhy, pritlačte bradu na hruď.

4) Nadýchnite sa zhlboka nosom a pokrčte pravú nohu, tak aby chodidlo zostalo na zemi, vrátane päty a pravé koleno tlačte dopredu, s pravým stehnom sa tak vytvorí písmeno Z . Potom tlačte čo najbližšie panvu k pravej nohe. Ľavú nohu natiahnite, ale (Pozor!) nie úplne, aby bolo možné vykonať polohu správne. Potom sa nakloňte nahor so smerujúcim pohľadom očí k stropu alebo (ak cvičíte vonku) na slnko, ak je to v prírode technicky možné, avšak (Pozor!) oči zostávajú po celú dobu zatvorené.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: postaráme sa o to, aby sme hlavu nesklonili k pravej nohe a holeň nebola kolmo k zemi.

5) Telo musí teraz tvoriť obrátené V, päty sú natiahnuté k zemi a ak je to možné, umiestnite ich až na zem. Ak ste v predchádzajúcej pozícii natiahli zadnú nohu príliš ďaleko, bude obrátené V príliš slabé a päty sa tak nemôžu dotýkať zeme. Hlava smeruje dovnútra, bradu stlačte na hrudník, chrbát je rovný a pohľad je orientovaný do oblasti pupka. Stiahnite oblasť brucha a stehien (automaticky sa stiahnu, ak sú päty tesne nad zemou).

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: nestojte na špičkách a dodržte správne sklonenie hlavy, pretože inak táto pozícia nie je ako obrátené V. Tiež sa vyhnite zakrivenému chrbtu a nestiahnutému bruchu.

6) Potom vydýchnite ústami a zohnite sa k zemi. Naše jediné body kontaktu so zemou musia byť iba – brada, ruky, hrudník, kolená a prsty na nohách. V tejto pozícii sa brucho nemôže dotýkať zeme, panva je vhodne vyklenutá. Nos sa nedotýka zeme. Táto pozícia umožňuje veľmi zvláštne zakrivenie chrbtice, ktorá zostávala predtým (v polohe č. 5) úplne rovná.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: nebudeme sedieť panvou na zemi, nohy nesmerujú nahor, prsty by mali spočívať na zemi. Ruky musia byť pevne na zemi. Nohy (chodidlá), sa potom musia vrátiť do rovnakej východiskovej pozície. Na začiatku je veľmi ťažké dosiahnuť to, ale určite sa to podarí počas nasledujúcej praxe.

pozdrav slnku 57) Ďalej sa nadýchnite, zdvihnite hlavu a prehnite sa čo najviac tak, aby sa panva ale aj (Pozor!) telo nedotýkali zeme. Jediné body kontaktu so zemou sú teraz nohy a ruky. Táto pozícia nie je totožná s Budžangasanou. Ramená sú teraz rozšírené a tlačíme ich k chrbtu, aby sa rozšíril aj hrudník na prednej strane.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: v prípade, že nohy boli zle umiestnené počas predchádzajúceho pohybu, uložte ich teraz správne. Stehná by sa nemali dotýkať zeme a ramená by nemali smerovať dopredu (pretože takto neumožňujú rozšírenie hrudníka).

8) Stále zadržiavajte dych a vráťte sa do polohy obráteného V. Popis prevedenie a prípadné chyby v polohe č. 8 sú totožné s tými, ktoré sú opísané v polohe č. 5. Päty sa tak pretiahnu až k zemi, pokiaľ je to možné, položte ich priamo na zem. Tvár smeruje dovnútra, bradu tlačte k hrudníku, chrbát je rovný a pohľad očí je vedený do oblasti pupka. Stiahnite oblasti brucha a stehien (ktoré sa automaticky stiahnu, ak sú päty tesne nad zemou).

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: nestojte na špičkách a dodržte správne sklonenie hlavy, pretože inak táto pozícia nie je ako obrátené V. Tiež sa vyhnite zakrivenému chrbtu a nestiahnutému bruchu.

9) Stále zadržiavajte dych (s plnými pľúcami). V tejto pozícii umiestnite nohy rovnako ako v polohe č. 4, ale symetricky, aby ste striedavo stláčali brucho na obe strany (teda teraz budete naťahovať pravú nohu dozadu, zatiaľ čo chodidlo ľavej nohy bude umiestnené pevne na zemi).

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: ďalšou chybou, ktorá nie je uvedená v popise predchádzajúcej polohy č. 4, vyplývajúcej z dvoch predchádzajúcich č. 7 a 8, je umiestnenie nohy na zem v mieste prstov na rukách. V tejto situácii máme tendenciu ohýbať nesprávne ľavú nohu a tak naša ľavá päta nemôže byť v dostatočnej blízkosti rúk. Na začiatku je veľmi ťažké, aby sa natiahnutá noha vrátila k východiskovému bodu. A tak si to môžete na začiatku uľahčiť tým, že rozdelíte takmer celú váhu na nohy a protiľahlú pažu (v tomto prípade, na ohnutú ľavú nohu a ľavú ruku), čo nám umožní ľahko uvoľniť sklon panvy a vrátiť natiahnutú nohu.

10) Potom zhlboka a pomaly vydychujte ústami a vykonajte opäť polohu č.3. Predkloňte sa rovnako ako pri prevedení Padahastasany. V ideálnom prípade, ak je to možné, položte dlane na zem a hlavu pritlačte čo najbližšie ku kolenám. V záverečnej fáze pohybu, čiastočne stiahnite brucho, rovnako ako na začiatku prevedenia Udijána bandhy (ale nie úplne a hlavne bez použitia násilia). Je známe, že na začiatku, kedy ste stuhnutejší, nedosiahnete dlaňami až na zem.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: ak nepriložíte hlavu dostatočne blízko ku kolenám, nepretiahnete dostatočne telo a tak budú účinky podstatne nižšie. Pre zlepšenie funkcie štítnej žľazy a postupné odstránenie jej nerovnováhy, pritlačte bradu na hruď.

pozdrav slnku 611) Ďalej sa zhlboka a úplne nadýchnite nosom, telo preneste do polohy rovnakej ako poloha č. 2. Uvoľnite všetky svaly a ramená úplne preťahujte k chrbtu, rovnako tak vykloňte panvu a smerujte váš pohľad na končeky prstov. Hlava sa zakláňa čo najviac dozadu.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: ak ramená nie sú mäkké, uvoľnite ich a čo najviac zakloňte dozadu. Ak nie je dobre ohnutý chrbát a panva, chrbtové svaly sa dostatočne nepretiahnu.

12) Na konci hlboko vydýchnite ústami a uvoľnite svaly na celom tele, prejdite opäť do východiskovej pozície č. 1. Stojte s rukami přiloženými na hrudi, dlaňami k sebe a s palcami umiestnenými v krčnej jamke, v pravom uhle k ostatným prstom. Postava je vystretá a nohy sú blízko seba, bez toho aby sa dotýkali a chodidlá sú rovnobežné. Lakte tlačíme do rebier, ale ruky zostávajú na mieste. Hlbokým vydýchnutím sa snažte odstrániť z vás zvyškové molekuly vzduchu. Pre ľahšie prevedenie stiahnite brucho. V prípade, že pľúca sú úplne prázdne, stiahnite všetky svaly, počnúc svalmi na nohách, na lýtkach, stehnách, bruchu (ktoré sú už stiahnuté z dôvodu núteného výdychu), na chrbte, hrudníku, ramenách, rukách a krku, skrátka systematicky stiahnite svalstvo celého tela.

Aktuálne chyby, korým sa treba vyhnúť: ak ruky nie sú umiestnené v správnej výške a prstami (okrem palcov) nie sú spojené, nemôžete úplne vyprázdniť pľúca od zostatkového vzduchu.

Blahodárné účinky techniky

Tu sú niektoré z veľkolepých efektov dosiahnutých na fyzickej úrovni starších ľudí, ktorí sa zdržiavali v ášrame Svámí Sivananda v Rišikeši:

• odstránenie prebytočného tuku na celom povrchu tela
• znižovanie prirodzeného zväčšovania maternice
• zlepšenie trávenia
• zastavenie vypadávania vlasov
• znovuoživenie prirodzenej farby nechtov
• čerstvý vzhľad a svieža farba pleti
• skoršie páchnuce potenie sa postupne stáva bez zápachu

Veľmi časté sú prípady, kedy je možné vidieť ohromujúce omladnutie u starších ľudí, ktorí vytrvalo praktizujú Surja Namaskar.

Pri cvičení jogínskeho Pozdravu slnku nemá vek takmer žiadny význam. Napríklad, v Indii je veľmi bežné, že ľudia, vo veku 60-70 rokov vrátane žien až s 10-timi deťmi, sa zmenili takmer zázračne po niekoľkých mesiacoch nepretržitého cvičenia Surja Namaskar.

Systematickou a trvalou praxou jogínskeho Pozdravu slnku sa môže radikálne skrátiť trvanie chorôb ako sú poruchy trávenia, zápcha, nepravidelná menštruácia alebo apatia. Surja Namaskar tiež veľmi pomáha odstrániť letargiu, pesimizmus, lenivosť a rôzne ochorenia na základe vzniku veľmi intenzívneho slnečného (HA), vydávajúceho, dynamického (jang (+)) pôsobenia.

Ako aktívnu sexuálnu zdržanlivosť tak abstinenciu možno ľahko dosiahnuť a udržať každodennou praxou Pozdravu slnku. Dhirendra Brahmačari, slávny jogín, tvrdí, že Pozdrav slnku nám umožňuje uložiť veľké množstvo jemných solárnych (HA) energií (prány) do našej bytosti, a tak sa naše fyzické telo stáva veľmi jasným, ako Slnko. Zároveň, ako Slnko, má toto cvičenie 12 častí.

Niektoré ezoterické liečebné jogy ukazujú, že Pozdrav slnku obsahuje 16 pohybov, ktoré sú veľmi ťažké, a preto sa zvyčajne vykonáva iba 12 častí. Tiež sa v rovnako starej joge hovorí, že všetkých 16 aspektov Slnka je prítomných iba v prípade, že celé stvorenie je na pokraji konečného rozpustenia (pralaja), ale zvyčajne je zrejmé, že Slnko má len 12 rôznych hľadísk.

Veľa jogínov, a to ako v Indii tak po celom svete, cvičí jogínsky Pozdrav slnku. Blahodárne účinky tohto relatívne jednoduchého súboru cvičení sa objavia všetkým tým, ktorí ho vykonávajú pravidelne.

Hlavné prínosy jogínskeho Pozdravu slnku:

• Pozdrav slnku môže praktizovať ktokoľvek, ako v osamotení tak aj v skupinách, v každom ročnom období, pretože ho možno uskutočňovať rovnako dobre v miestnosti aj vonku. Je však potrebné spomenúť, že jeho výrazné účinky sa objavia o niečo rýchlejšie, ak sa vykonáva v prírode počas svitania.

• Surja Namaskar netrvá dlhšie ako 3-10 minút denne. Tento súbor cvičení neobmedzuje svoju činnosť len na určitú časť tela, funguje bez problémov na celom tele.

• Pozdrav slnku nevyžaduje žiadne vybavenie a nevyžaduje žiadne náklady, na rozdiel od moderných gymnastických sál, ktoré sú vybavené zložitým a drahým náradím. Pre cvičenie Surja Namaskar potrebujeme len priestor o rozlohe 2 m2 a deku na sedenie.

• Pozdrav slnku povzbudzuje celý zažívací systém tým, že naťahuje a následne stláča brucho, a tým dochádza k hlbokému masážnemu precvičeniu všetkých vnútorných orgánov: pečeň, žalúdok, slezina, črevá, obličky, aktivuje trávenie a rýchlo odstraňuje zápchu.

• Pozdrav slnku postupne posilňuje brušnú oblasť, zachováva a obnovuje miesta brušných orgánov (pokiaľ sú presunuté!). A tak je rýchlo potlačené zhromažďovanie krvi v brušných orgánoch.

• Surja Namaskar je harmonickou kombináciou pohybov a synchronizovaného dýchania a práve z toho dôvodu sú pľúca hlboko prevetrávané, krv je okysličená a detoxikovaná a dochádza k masívnemu vypudeniu oxidu uhličitého a ďalších toxických plynov z dýchacích ciest. Okrem toho je dosiahnutá správna srdcová činnosť a zvýšený krvný obeh je aktívny po celom tele. To je jedna zo základných podmienok zdravia. Jogínsky Pozdrav slnku tiež bojuje proti vysokému krvnému tlaku a búšeniu srdca, takže ruky a nohy, ktoré sú chladné, sa zahrejú.

• Pozdrav slnku povzbudzuje celý nervový systém v dôsledku postupného preťahovania a ohýbania chrbtice. Pre dosiahnutie súladu normalizuje funkcie sympatického a parasympatického nervového systému. Spánok sa tak stáva hlbším a pokojnejším a pamäť je oveľa lepšia.

• Pozdrav slnku rýchlo odstraňuje strach, vnútorné napätie a upokojuje aj úzkosti. Za normálnych okolností sa nervové bunky obnovujú pomalšie než ostatné bunky v tele, ale vytrvalým a pravidelným tréningom Surja Namaskar postupne obnovujeme normálne fungovanie mozgu.

• Surja Namaskar povzbudzuje a stabilizuje žľazy s vnútornou sekréciou, predovšetkým štítnu žľazu vďaka krčným stlačujúcim pohybom.

• Pozdrav slnku zlepšuje vzhľad pokožky, pretože aktiváciou celkového krvného obehu v celom tele spôsobuje, že koža je viac schopná odstraňovať veľké množstvo toxínov, najmä ak celý tento výkon pokračuje až do ľahkého potu. Pozn.: Niektorí indickí jogíni odporúčajú praktizovať toto cvičenie až do spotenia, ale v našich klimatických podmienkach to nie je nutné, okrem cvičenia na pláži pri mori. V Indii, vzhľadom k okolitej teplote, a to aj po niekoľkých minútach cvičenia, je možné dostatočne intenzívne potenie. V každom prípade Pozdrav slnku prináša pozitívne zmeny vzhľadu kože, ktorá je známa ako zrkadlo, odrážajúce náš zdravotný stav. Tento kožný lekár spôsobuje žiarivú pleť, koža je dobre hydratovaná a omladzuje sa.

• Pozdrav slnku všeobecne posilňuje celé telo: krk, ramená, paže, zápästia, prsty, chrbát, panva, brušná oblasť, stehná, chodidlá a členky sú postupne posilňované, bez toho aby sa stali príliš mohutnými. Vieme totiž, že posilňovanie chrbtových svalov je jednoduchý, ale veľmi účinný spôsob, ako bojovať proti všetkým poruchám, ktoré môžu nastať v panve.

• Pozdrav slnku značne zlepšuje vzhľad a držanie (pozíciu) poprsia u žien. Hrudník (prsia) sa normálne vyvíja a stáva sa (znovu) pevným a pružným.

• Surja Namaskar stimuluje prospešnú činnosť maternice a vaječníkov a tým sa odstraňuje nepravidelná menštruácia a potláčajú sa s ňou spojené špecifické bolesti. Tiež v prípade tehotenstva, ak sa praktizuje Pozdrav slnku, pôrod je ľahší a menej bolestivý.

• Pozdrav slnku zabraňuje vypadávaniu vlasov a tiež znižuje prirodzenú tendenciu k šediveniu a bieleniu vlasov.

• Pozdrav slnku odstraňuje negatívne účinky vysokých podpätkov, príliš tesných topánok, opasku alebo nového či veľmi tesného odevu a zároveň zabraňuje plochým nohám a posilňuje členky.

• Surja Namaskar znižuje prebytočný tuk a to najmä vyplňujúci „luxusný“ tuk na bruchu, bokoch, stehnách, krku a brade.

• Pozdrav slnku znižuje vypuklé abnormálne Adamovo jablko (vydutý ohryzok), pretože postupným natáčaním krku dopredu sa dosahuje stiahnutie štítnej žľazy.

• Pozdrav slnku odstraňuje nepríjemný telesný pach tým, že podporuje naše prirodzené očisťovanie skrze kožu, pľúca, črevá a obličky.

• Surja Namaskar stimuluje a zlepšuje prirodzenú odolnosť voči chorobe posilnením základu (fyzického tela) a imunitného systému.

• Pozdrav slnku vytvára ideálny tvar nášho tela (bez preháňania svalovej hmoty) a harmonicky znižuje nadbytočný tuk.

• Pomocou Pozdravu slnku dochádza ku koordinovanému pohybu.

• Pozdrav slnku znamenite pripravuje ako základ gymnastického cvičenia na všeobecne rozlišné športy.

• Pozdrav slnku je najrýchlejší spôsob, ako vytvoriť a navždy udržiavať vnútorný stav mladistvej mysle. Je to neoceniteľný prínos pre každého. Navyše je úžasné cítiť vždy pripravenosť s dôverou a odvahou čeliť závažným útrapám a tak celú dobu prežívať intenzívne a hlboko autentickú radosť.

• Stručne povedané, Surja Namaskar otvára dvere otázkam dokonalého zdravia, sily, harmónie, účinnosti a dlhovekosti, toto všetko by malo byť normálnymi vlastnosťami každej ľudskej bytosti pre harmonickú integráciu s makrokozmom.

• Pozdravom slnku môžeme naozaj získať všetky tieto výsledky, pretože koordinuje všetky životné funkcie.

• Surja Namaskar samozrejme nie je všeliekom, ale ak sa táto jednoduchá zostava cvikov praktizuje s vytrvalosťou a odhodlaním, odmení toho, kto ho vykonával vynikajúcim zdravím, prospešnou kypiacou energiou, pričom tiež dodáva mladosť starším ľuďom.

Toto čiastkové preskúmanie, ktoré by sa mohlo niektorým zdať na prvý pohľad prehnané, ešte zďaleka nie je vyčerpávajúce.

Denné praktizovanie tohto súboru relatívne jednoduchých cvikov bude náš život postupne premieňať do tzv. Piesne radosti, ako potvrdzuje svedectvo jogínov, ktorí ho praktizovali každý deň po dobu niekoľkých rokov.

˜autor učiteľ jógy Gregorian Bivolaru˜


Súvisiace články:
Úvod k cvičeniu ásan
Joga – ásany, telesné pozície