Kurz TANTRA pre ženy

Tantra-joga prináša múdrosť nazbieranú po mnoho tisícročí. Kurz zameraný pre ženy poskytuje metódy a poznatky, ako prebudiť ženskosť a jej podstatu, ktorá sa rodí v ženskej duši. Stav Šakti. Žena prejavuje svoju silu a schopnosti odlišne a ojedinele, než muž. Keď sa žena o seba skutočne stará, je to ako keď sa rozvíja do krásneho kvetu, ktorý prináša lásku, radosť a potešenie.

Inými slovami, keď my ženy vieme vedome kúzliť s ženskou silou, cítime sa sami sebou, naplnené a spokojné.

1. séria kurzu:

Pondelok od 19:30 (120 minut), 1x za 14 dní
• Ú
vodná lekcia 4.4. 2022
• 1. séria kurzu: 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5, 13.6, 27.6. 
Inštruktorka: Isolda
Kurz prebieha v Mandira joga centre v BA

Ženský kruh

Pre ženy je veľmi prínosné byť v spoločnosti ďalších žien. Navzájom sa obohacujú a posilňujú ženský charakter. Vzájomné priateľstvo a prirodzené (empatické) pochopenie vytvára dôveru a uvoľnenie. Prebúdza sa tak nenahraditeľná ženská tvorivosť.

Kurz poskytuje každej žene to, čo práve hľadá – inšpiráciu, pochopenie a veriť si, aby sa tak mohla posunúť a vytvoriť celistvú mozaiku vnútornej harmónie, múdrosti a stať sa vedomou ženou. Byť sama sebou.

Prečo rozvíjať ženskosť?

Získame vnútornú slobodu a objavíme ženskú dušu 

Vytvoríme kompletnú harmóniu tela, mysle a ducha.

Dosiahneme jasnosti, bdelosti a plného vedomia.

• Vnímame intenzívnejšiu a vznešenejšiu radosťmystickú extázu.

• Odhalíme našu hlbokú podstatu (najvyššieho nesmrteľného Ja, Átman).

pre vnútornú harmóniu

zisk zdravého ženského sebavedomia a sebaprijatie „Viem, čo vo mne je.”

Odstránenie strachu a pochybných nálad (smútok, vyhorenie…)

Odbúravanie psychických tráum, bolestí a blokov.

Objaví sa osobitý prejav lásky.

Zvyšuje sa elán – búrlivá chuť do života.

Zlepší sa vnútorné cítenie, žiadne pochybnosti, ale radosť, šťastie a povznášajúce emócie.

pre dušu

Odstránenie nerozhodnosti, popletenosti a zmätku.

Zvýšenie tvorivosti (myšlienkovej, umeleckej, ako aj zručnosť).

Zlepšenie intuície a zvýšenie dobra.

Prenikanie do skrytej duše a odhalenie jej intimity –poznanie skutočných potrieb a prianí i osobného poslania.

Vnímanie vnútorného pokoja a mieru.

pre telo

Telo sa formuje do harmonických krásnych tvarov a získava vitalitu „Koniec úmornej únavy a ospalosti“.

Uvoľnenie, ktoré prináša všestrannú vyrovnanosť

Telo sa prečisťuje, zlepší sa obranyschopnosť a celkovo zdravie.

Oči sa zjasnia a vyžarujú živú iskru, magnetizmus.

Zlepší sa zmyslové vnímanie (čuch, chuť, zrak, hmat, sluch) a vďaka tomu aj schopnosť “vychutnávať si život”.

Ako prebiehajú lekcie

Každá téma si vyžaduje špecifické cvičenia, metódy a techniky. Najbežnejšie a najtypickejšie sú:

meditácie – Meditácia je postup, kedy v odpútanosti a s radosťou vnímame konkrétne subtilné prejavy vybraného vznešeného stavu alebo iného subjektu, na ktorý sa ladíme a tým získavame jeho charakter. Meditácie sú väčšinou sprevádzané hudbou.

cvičenie – Praktikujeme techniky z tradičnej hathajógy – telesné pozície, tantrické praktiky pre posilnenie špecifických, predovšetkým panvových svalov, dýchacie postupy, cviky na posilnenie sústredenia a kontroly mysli a techniky na prebúdzanie ženskosti,

učenie – Vysvetlenie tantrického učenia, často tajných vedomostí, ktoré vedú k oslobodeniu bytosti. Spájame tak teóriu s praxou, čo je najúčinnejšia metóda, ako si vytvoriť správny postoj a cestu pokroku.

Čo je dobré vedieť - praktické informácie

Cenník

Bežná cena

= 49,- eur / 1 série (7 x 120 minút)
= 10,- eur / 1 lekcia (120 minút)

Zľava (pre študentky, na rodičovskej, nezamestnané)

= 40,- eur / 1 série (7 x 120 minút)
= 6,- eur / 1 lekcia (120 minút)

Cena pre ženy, ktoré zároveň chodievajú na kurz jogy alebo tantra-jogy

= 35,- eur / 1 série (7 x 120 minút)
= 5,- eur / 1 lekcia (120 minút)

Platbu prevodom zasielajte na IBAN: SK72 8330 0000 0026 0219 1704

Všetky potrebné informácie o platbe dostanete pri prihlásení.