Tantra a jej tajomstvo

kissing_couple_by_snowwhiteluvSexualita versus kompletné ponímanie tantry

Ľudia často hovoria o tantre ako o sexuálnom mystériu. Čo je pravda, ale sledujme celistvosť. Ako príklad si uveďme napríklad jablko, sladký plod, ktorý farbou lahodí oku a dužinou ukojí chute. Môžeme ho v tejto chvíli považovať za zdroj ľubovôle a zmyselného zážitku. Ako opojenie, ktoré nás dokáže odtrhnúť od bežnej všednosti a nudného stereotypu. Rovnako ako sexuálne hrádky a vášeň.

Ovšem jablko nevzniklo samo o sebe. Určitú dobu rástlo a dozrievalo na strome. Vzniklo z voňavého kvetu, ktorý je živený z miazgy stromu. A strom najskôr vyklíčil zo semienka, vypustil korienky a ako malá stonka hľadal cestu v zemi na povrch. Po mnoho rokov silnel v pevný kmeň, ktorý drží korunu. Prijíma živiny zo zeme zvlaženou vodou a zo svetla, slnečných lúčov.

Keby sme neuvážene jedli len sladké plody, čoskoro by strom začal chátrať, pretože by sme sa o neho nestarali, nepolivali ani neobrábali. Iba by sme brali sladké plody pre naše ukojenie. A tu je potreba vnímať, že strom je ako naše telo, chrám, ktorý nám dáva to najlepšie a zároveň nám poskytuje bezpečie a možnosť vlastného poznávania. Preto je potrebné sa o seba starať. Pochopiť, aký sme strom a čo potrebujeme, aby sme stále mali vlastnú miazgu, vlastnú energiu a chutné plody.

Je rozdiel, keď ochutnávame jablko rovnakým spôsobom ako Adam a Eva a symbolicky môžeme byť vyhnaní z raja. Alebo naopak, môžeme v sladkom ovocí nadobudnúť poznanie a odhaliť jeho tajomstvo a zmysel.

Tantrická alchýmia

Od sexu k láske

Tantra je cesta smerujúca nahor. Povznáša našu sexuálnu energiu v podobe sladkého jablka a otvára nám cestu do raja. Kľúčom k otvoreniu dverí do rajskej komnaty je očarujúca a úchvatná sila lásky. Bez nej by sme len hltali ovocia a nemali možnosť sa povzniesť spolu s miazgou stromu na vrchol koruny, z ktoré je vidieť celý svet a kde plody chutia nejlahodněji.

Ženský princíp čiže Šakti

Premenlivá a rozmanitá energia

Miazga stromu je ako energia, ktorá ním prúdi, uplatňuje sa rovnako významne v koreňoch, tak aj v jednotlivých listoch v korune. Ženský princíp v sebe ukrýva pestrosť v podobe tvarov a foriem. Aj každé jablko je iné. Energia dýcha životom a neuveriteľne veľkú rozmanitosť vkladá do každej bytosti, do každého živočícha, rastliny i veci. Ženský princíp čiže energiu života si môžeme predstaviť ako tanečnicu, ktorá nikdy nestráca silu na večne nádherný a úchvatný tanec. Inšpiruje a provokuje pohybom a nabáda tak na tanečný parket.

Osobnosť ženy versus dokonalá žena Šakti

Každá žena túži byť Šakti

Každá žena v sebe odhaľuje a vníma Šakti. To je cesta ženy. Opatruje vlastné telo čiže chrám, do ktorého pozýva a prijíma vedomie, teda Šivu. Stará sa o vlastný strom, aby bol stále bujný a plný miazgy, aby neustále splodil sladké ovocie a pozdvihuje vetvy za svetlom. Čo nie je nič iného než vedomie. Vedomá žena už múdro prijíma lúče vedomia a tak sa zbližuje a prepája sa so Šivou.

meditation_by_galifardeu

Mužský princíp čiže Šiva

Stále a neochvejné vedomie

Strom je stvorený z rôznych foriem energie a zároveň z vedomia, ktoré riadia všetky energetické procesy. Usmerňuje tok miazgy a určuje, kedy sa strom prebúdza zo zimného spánku, kedy rašia púčiky, kedy kvitne alebo rodí ovocie. Bez vedomia by strom nevyrástol a jeho miazga by chaoticky a bláznivo vrela miazgovými kanáliky. Mužský princíp je hudbou, podľa ktorej tanečnica tvori kroky a ladné pohyby celým telom. Vedomie smeruje a kontroluje energiu, aby z pôvabného tanca nezostal iba rozhýrený sled pomätených pohybov.

Osobnosť muža verzus dokonalý muž Šiva

Muž sa stáva vedomím

Každý muž chce byť Šivou, ktorý vedome preniká pôvabnou ženou. Stabilný muž sa stáva stredobodom, ktorý oplýva kozmickým vedomím. Muž s pevným postojom vie a túto schopnosť používa sám nad sebou a zároveň tak šíri potrebnú nutnosť vývoja a poznávanie.

Tantra milostného vzťahu

Harmónia znamená spojenie

Muž preniká ženou, aby ju obohatil o poznávanie. Žena inšpiruje muža, aby bol naplnený životom. Muž a žena sú deň a noc, navzájom sa dopĺňajú a navzájom sa priťahujú. Obaja túžia po splynutí a vždy smútia, ak sú trvale oddelení. Z ich prepojenie vznikajú sladké plody, jablká, ktoré ochutnávajú za účelom poznania. Muž bez ženy je mŕtvolou ažena bez muža je neskrotná starena. Harmónia znamená vzájomné splynutie, spolužitie čiže súhra, kde neexistujú protihráči ale spoluhráči. A kto splodí sladké ovocie a následne ho ochutná, vydá sa na cestu odhaľovanie tajomstiev tantry, v ktorého podstate sa ukrýva zmysel života.

˜autor článku: Isolda˜


Súvisiace články:

Umění být ženou