Anjelský týždeň
29.10. - 5.11.2023

Každý deň je ladený s inými vybranými ANJELMI. Približujeme sa k vyberaným pomocníkom, ktorí vstúpia do nášho bežného života v rámci anjelských meditácií alebo cez naše anjelské správanie, ponúkajúc tak radosť, úsmev, pozornosť a lásku ostatným našim blízkym alebo kolegom. Prinesieme tak naspäť teplo do našich sŕdc a živú skutočnosť ľudských hodnôt ako je láska, starostlivosť, súcit, dobročinnosť a odpustenie. Spôsob akým môžeme vnímať anjelov a ich správy, je otvoriť naše srdce pre ich hravý a čistý svet plný svetla, lásky a súcitu.

Na prelome októbra a novembra sa pravidelne konajú meditácie na spojenie s anjelskými bytosťami. Vždy je vybraných pár dôležitých anjelov či archanjelov, s ktorými sa snažíme nadviazať kontakt autentickým a praktickým spôsobom. Môžeme tak odhaliť ich neustálu pomoc, náklonnosť a lásku. V stave odpútanosti s úplne otvoreným srdcom. Meditácie sa uskutočňujú v mnohých joga centrách po celej Európe. V súbežnom čase spolu zdieľame hlboké prepojenie, počas ktorého v mnohých prípadoch dostávame rady, odpovede na jasne vysielané otázky či inšpiráciu pre nasledujúce životné kroky.

Program 2023

Program je každý deň online a vo vybrané dni v našom joga centre Mandira. (Upresníme.)

Nedeľa 29.10.
 • 18:00 – 18:15 Spojenie s rajským svetom, v ktorom sa nachádzajú anjeli
 • 18:45 – 19:00 Spojenie s tajomnou sférou, v ktorej sú a žijú archanjeli
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov
Pondelok 30.10.
 • 18:00 – 18:15 Plné a ohromujúce spojenie s vedením a inšpiráciou, ktorá prichádza od môjho anjela strážneho
 • 18:45 – 19:00 Inšpiratívne a plné spojenie s archanjelom Metatronom
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov
Utorok 31.10.
 • 18:00 – 18:15 Výnimočná ukážka stavu, v ktorom anjeli plnia všemohúcu Božiu vôľu okamih za okamihom
 • 18:45 – 19:00 Inšpiratívne a plné spojenie s archanjelom Michaelom
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov
Streda 1.11.
 • 18:00 – 18:15 Výnimočná ukážka príkladného stavu spojenia s Dobrým Bohom, ktorý anjeli prežívajú a prejavujú hlbokým a ohromujúcim spôsobom
 • 18:45 – 19:00 Inšpiratívne a plné spojenie s archanjelom Gabrielom
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov
Štvrtok 2.11.
 • 18:00 – 18:15 Výnimočná ukážka stavu Božieho mieru, ktorý anjeli prežívajú stálym, hlbokým a ohromujúcim spôsobom
 • 18:45 – 19:00 Inšpiratívne a plné spojenie s archanjelom Urielom
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov
Piatok 3.11.
 • 18:00 – 18:15 Výnimočná ukážka stavu Božie radosti, ktorý anjeli prežívajú a prejavujú hlbokým a ohromujúcim spôsobom
 • 18:45 – 19:00 Inšpiratívne a plné spojenie s archanjelom Rafaelom
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov
Sobota 4.11.
 • 18:00 – 18:15 Výnimočná ukážka stavu Božie transfigurácie, ktorý anjeli prežívajú a prejavujú hlbokým a ohromujúcim spôsobom
 • 18:45 – 19:00 Inšpiratívne a plné spojenie s archanjelom Žofielom
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov
Nedeľa 5.11.
 • 18:00 – 18:15 Výnimočná ukážka stavu úprimnej, hlbokej vďačnosti Bohu, ktorý anjeli stále a príkladne prežívajú
 • 18:45 – 19:00 Inšpiratívne a plné spojenie s archanjelom Sandalfonom
 • 19:10 – 20:00 Príprava metódy
 • 20:00 – 21:15 Metóda pre očistenie a prebudenie nášho duchovného srdca za pomoci anjelov

Online vysielanie

Odkaz na vysielanie na platforme Zoom posielame elektronickou poštou.

Rozsiahlejšie informácie

Všestranné informácie, program a články o anjeloch nájdete v anglickom jazyku tu:

Anjeli spájajú ľudí s Bohom

O anjeloch sa zmieňujú náboženské aj historické popisy ľudstva. Kedykoľvek ich vrúcne prosíme o pomoc, sú blízko našich sŕdc. Tieto svetelné bytosti nás v tichosti a láskyplne ochraňujú.

Slovo anjel pochádza z gréckeho angelos a znamená posol alebo zvestovateľ. Takže anjeli sú božími poslami osvetľujúcimi našu cestu domov a ponúkajú jeho lásku a zasväcujúce vedenie, tak ako nám hovoria ježišovi apoštoli. Biblia obsahuje veľa príbehov o anjeloch, ktorí samozrejme náležia celému ľudstvu a nie iba jednotlivým náboženstvám. My všetci by sme ich mali prijať do našich životov a otvoriť voči nim naše srdce.

My všetci potrebujeme ich pomoc, aj keď si to vždy nepripustíme. Sú určení na naše vedenie a ochranu, podporu našej snahy o dokonalosť a to v našom každodennom živote. Tiež nám pomáhajú uvedomiť si záležitosti, ktoré stoja na ceste nášho rozvoja, ako aj tie, ktoré nám poskytujú silu na prekonanie prekážok a ťažkostí, ktorým čelíme v našom živote.

Úloha anjelov

Jedni z veľkých mysliteľov moderného veku Emanuel Swedenborg a Rudolf Steiner neposudzujú anjelov len z hľadiska náboženstva ale tiež podľa ľudského merítka. Rudolf Steiner ich vníma ako božských učiteľov pomáhajúcich ľuďom duchovne sa rozvíjať. Verí, že napríklad archanjel Michael bol vodcovským anjelom nášho veku. Rozsiahla časť jeho práce popisuje spôsob komunikácie s anjelskými bytosťami. Jedna z nich uplatňuje spodobnenie ich tvárí.

A tak by sme mali prehĺbiť našu vieru a intuíciu v tomto ohľade. To nám pomôže dosiahnuť vysokú duchovnú úroveň a vnímať božskú hru v samom jadre skutočnosti. Anjelské subtílne oznámenia sú prijímané cez pravú polovicu mozgu, ktorý zlučuje prijímané informácie a mení ich na obrazy. Je to časť mozgu, ktorá je najlepšie oživovaná pomocou hudby, farieb a uvažovania. Spoločne s jogínskymi metódami meditácie a relaxácie, estetická emócia veľmi pomáha tak potrebnej harmónii medzi dvoma polovicami mozgu, čo nám pomáha využívať potenciál ľudskej bytosti.