Medzinárodné jogové tábory

Jarné a letné tábory

na mieste v Băile Herculane a Costineşti v Rumunsku
alebo online

V rámci našej medzinárodnej jogínskej školy, ktorej kolískou je rumunská škola MISA sa pravidelne konajú jogové tábory. Každým rokom je tak poskytnutá príležitosť prehĺbiť či obohatiť jogínske vnímanie nielen počas pravidelných kurzov jogy ale aj účasťou na týchto duchovných jogových táboroch. Jogíni si takto môžu rozšíriť spektrum duchovných vedomostí, praktických techník a neustále zväčšovať vlastné vedomie v rozmanitosti špecifických energií.

Každý z nás tak dostáva duchovný dar. Mnoho jogínov zo skúsenosti môže potvrdiť, že udalosti, ku ktorým dochádza počas jogových táborov sú nenahraditeľné a zostávajú v našej pamäti.

Predovšetkým dojmy a stavy z rôznych meditácií, prednášok a ďalších praktických jogínských techník a z celkovej priateľskej atmosféry medzi účastníkmi nám sprostredkúvajú skúsenosti, na ktorých ďalej môžeme stavať náš neustály duchovný vývoj a transformáciu k dobru. Po dobu konania týchto jogových stretnutí je dosť poznateľná silná duchovná energia, ktorá nás podporuje, a v ktorej sa prirodzene cítime spokojne, radostne a otvorene k ostatným.

Medzinárodné jogové sympóziá sa konajú každú jar na prelome apríla a mája v horskom kúpeľnom mestečku Băile Herculane a každé leto v auguste a začiatkom septembra v prímorskom letovisku Costineşti v Rumunsku. Tieto lokality nám umožňujú si zároveň oddýchnuť, aktívnymi prechádzkami po blízkom, malebnom horskom okolí alebo plne relaxovaným spôsobom v termálnych kúpeľoch Herculane alebo vychutnávať účinky mora v Costineşti.

Dôležitá správa pre všetkých účastníkov od profesora jogy Gregoriana Bivolaru

Subtílne duchovné pole tohto tábora (v Băile Herculane a v Costineşti) je skutočne veľmi silné a preto je ľahko vnímateľné väčšinou účastníkov s plnou ašpiráciou a čistotou. V rámci odpočinkového duchovného jogového tábora sa jogíni stretávajú v búrlivej atmosfére a úspešne uplatňujú rôzne odvetvia tisícročného jogínskeho systému.

Počas odpočinkového duchovného jogového tábora uchádzač s bežným vnímaním, čistotou a dobrou vôľou plne cíti duchovnú, subtílne a vysoko blahodárnu energiu prúdiacu vo vlnách cez túto krajinu (Rumunsko), ktorá je – nie náhodou – nazývaná Matkou Božskej záhrady. (Zvážme, že nie je náhodou, že v tejto „Matke Božskej záhrady“ sa objavil božsky inšpirovaný program „NIE APOKALYPSE!!!“. Toto je prirodzená nadväznosť proroctva od Panny Márie vo Fatime v roku 1917.)

Duchovný program, ktorý je bohatý, výnimočný a plný rôznych duchovných prejavov, umožňuje účastníkom objaviť božskú JEDNOTU v rôznorodosti. Počas odpočinkového duchovného jogového tábora sú jednotne deň po dni uskutočňované ako jogínske meditácie, tak aj určité nové duchovné exemplifikácie (pozn. prekladateľa: názorné duchovné ukážky), ktoré pomáhajú účastníkom vnímať oveľa jasnejšie energiu božského dobra priťahovanú do našej bytosti a ktorá sa zosilňuje a ničí pominuteľnú a obmedzenú energiu zla, ktorá je stále prítomná okolo tejto planéty.

Po mnoha rokoch neustálej prítomnosti odpočinkových duchovných jogových táborov, môžeme povedať, že sa už stali žijúcou tradíciou Rumunska a stále sa rozširujúca účasť jogínov z rôznych krajín zdôrazňuje ešte viac, že ich duchovná hodnota je ocenená na planetárnej úrovni.

Odpočinkové duchovné jogové tábory v Băile Herculane a v Costineşti sú dnes jedinými tábormi tohto druhu, kde sa tisíce a tisíce jogínov zúčastňuje každým rokom. Z tejto perspektívy môžeme povedať, že v určitom rozmere tieto odpočinkové duchovné jogové tábory (uskutočnené v Rumunsku dvakrát ročne) môžu byť porovnávané s vyhlásenými duchovnými prejavmi uskutočnenými v Indii každý dvanásty rok Kumbh Mela.

V rámci odpočinkového duchovného jogového tábora jogíni z najvzdialenejších miest sveta (vrátane Indie) sa tu stretávajú, stisnú si ruky alebo sa priateľsky objímajú. Je zrejmé, že obrovská väčšina účastníkov je priťahovaná k zapojeniu v odpočinkových duchovných jogových táboroch a cez ne je ich hodnota počas rokov preukázaná žiadosťami ako o rôzne tradičné jogínske techniky tak aj o určité novo priťahujúce, z ktorých niektoré sú duchovným odhalením, ponúkaným Bohom pre túto duchovnú školu založenú v Rumunsku.

Môžeme tu spomenúť JANG špirály, JIN špirály, špeciálne iniciácie umožňujúce účastníkom počas nich vyvolať hlboký stav romantického blahodarného tranzu, môžeme ďalej poukázať na umenie požehnania, okultné umenie objímania a veľa ďalších duchovných spôsobov, ktoré práve udeľujú špeciálnu hodnotu odpočinkového duchovného jogového tábora.

Naviac očividné pre všetkých z nás, to čo spôsobuje túto očarujúcu duchovnú jednotu v rôznorodosti je ďalším rumunským objavom tejto duchovnej školy, ktorý nazývame Zákon okultnej rezonancie. Nie náhodne je priekopníkom subtílnych procesov rezonancie zaznamenaných v psychológii geniálny rumunský bádateľ Štefan Odobleja. Pre ašpirantov patriacich do tejto duchovnej školy je už Zákon okultnej rezonancie účinnou príležitosťou umožňujúcou pochopiť a vysvetliť mnohé z tajomných úkazov a procesov, ktoré sa spontánne objavujú, ak ľudská bytosť úspešne praktizuje hathajogu. Mali by sme povedať, že Zákon okultnej rezonancie uplatňovaný v rámci tejto duchovnej školy, spôsobuje účinnú, jednoduchú a rýchlu transformáciu.