Meditácia v špirále jang

Meditace v jang spirále jsou světovou premiérou iniciativy školy jógy MISA. Tato iniciativa je v souladu s celosvětovým úsilím o zvyšování úrovně vědomí této planety a o vstup do vyšší etapy evoluce lidského rodu. Tato skupinová meditace, kterou MISA organizuje, si klade za cíl probouzení jednotlivců a skupin účastnících se těchto meditací, aby přinesla vnímání přítomnosti Kosmického Vědomí. S touto zkušeností může mít každý jedinec přístup k vesmírnému rozměru, který existuje v každé duši.

Koncepty jin-jang

V orientální filozofii a také v moderním vědeckém paradigmatu zahrnují projevy Vesmíru vždy dvojitý aspekt: světlo a tmu, nebe a zemi, klad (+) a zápor (-), solární (Sluneční) a lunární (Měsíční). Ve východním myšlení je solární, pozitivní, mužský aspekt nazýván jang, lunární, negativní, ženský aspekt je nazýván jin. Tyto dva koncepty jsou ve skutečnosti výrazem Vesmírných komplementarit a dualismů. Nejjasnějším příkladem této duality je elektrický proud: všichni víme že abychom získali elektřinu potřebujeme kladný a záporný pól. Pouze společně mohou dodávat elektrický výkon. Ani jeden z nich není lepší nebo horší než ten druhý. To samé platí pro koncept jin-jang. Jin a jang nemohou být odděleny: jejich záhadný rytmus, jejich subtilní střídání tvoří vlastní život Vesmíru. Orientální myšlení má extrémně jednoduchý a přesto hluboký symbol, popisující toto vesmírné střídání aspektů jin a jang. Tímto symbolem je dobře známá monáda. Extrémně jednoduchými slovy a z velmi všeobecného náhledu jsou hlavní významy tohoto symbolu následující:

 1. Vše, co existuje ve Vesmíru je polarizováno, tj. formováno jang-solárním a jin-lunárním.
 2. Přítomnost těchto komplementárně opačných doplňků vytváří pnutí. Z tohoto pnutí se rodí život. Pro udržování tohoto pnutí (tj. života) musí jeden z pólů převažovat. Tato převaha vede k pohybu, změně, transformaci.
 3. Tyto dva póly projevování jsou obsaženy v ohromně velkém kruhu, který je drží pohromadě (ve výše uvedeném obrázku by měla být vnější kružnice extrémně velká, ale ohledy na velikost tohoto materiálu to činí nepraktickým). Ten symbolizuje existenci transcendentního Principu , který na vyšší úrovni kontroluje a dominuje. Pouze tímto způsobem je Stvoření možné. Pokud by Transcendentní Princip nenutil tyto dva póly držet pohromadě, vrátily by se do Jednoty, Neviditelnosti, Neprojevování.
 4. Každá polarita v zárodku obsahuje svůj protějšek, což znamená, že vše je relativní. Vše je jistým tajemným způsobem svým vlastním opakem. Každý moment života jaksi zahrnuje kvality diametrálně odlišné k těm které navenek obsahuje. Dobře známá je pravda o původní androgynalitě (současné přítomnosti mužských a ženských vlastností) lidské bytosti. Díky ní je možná rovnováha mezi mužskými (+) a ženskými (-) hormony, sine-qua-non podmínka života, ve všech lidech a nezávisle na pohlaví. Muž je převážně Solární; jeho semeno (ejakulát) je lunární (-). Žena je převážně Lunární. Její zárodek (vejce) je solární(+).

Monáda je tedy dokonalou symbolikou jednoty Člověka a Vesmíru, definuje mistrovským způsobem základy Jógické Vědy. Reprezentace dvou pólů, Solárního (+) a Lunárního (-), jako stejných je idealistickým úhlem pohledu. Dokonalá rovnováha vede k nepřítomnosti napětí, tedy k neprojevování. V projevených světech vždy je a musí být dominantní pól. Ke stavu síly dochází, když jsou oba póly velmi blízko dokonalé rovnováze. Silný nedostatek rovnováhy mezi nimi vede ke slabosti, utrpení, nemoci, nedostatku sebeovládání a nedostatku síly.

Dalším důležitým aspektem je, že jang je dostředivé (směřuje do centra, nebo k ose) a pohybuje se ve vírech energie, které se otáčejí proti směru hodinových ručiček. Jang je principem pořádku, struktury, snižování entropie. Jin je principem chaosu, nedostatku struktury, zvyšování entropie. Spirála je nabita mnoha symbolickými významy. Mnoho z těchto významů zahrnuje dynamickou interakci mezi jin a jang. Spirála jang vyjadřuje zářivou, středovou, dynamickou a optimistickou energii. Při pohybu podél ramena spirály proti směru hodinových ručiček je prostě přirozené dospět do středu, který představuje Zdroj Stvoření z kterého začalo vše co existuje a kam se vše vrátí. Spirála jang takto představuje dostředivý pohyb návratu ke Středu, zatímco spirála jin se vztahuje k pohybu obklopování a svazování do reinkarnačního kola, neboť se vzdaluje od Středu.

Spirálu lze často vidět v přírodě: skořápka šneka je dobře známým příkladem. Symbolika spirály je vědecky podložena matematickou teorií logaritmické spirály a Zlatého Čísla neboli Fibbonacciho řadou. Toto Zlaté Číslo bylo objeveno italským matematikem Leonardem Fibonaccim (1170-1240), také zvaným Leonard z Pisy. Fibbonacciho čísla mají mnoho zajímavých vlastností a nacházejí v matematice široké uplatnění. Přírodní vzory, jako je např. spirální růst listů některých stromů, se často řídí Fibbonacciho řadou. Pokračováním jsou dobře známé fraktálními struktury a objev fraktální geometrie.

Meditace ve spirále jang

V této meditaci se její účastníci (dvojice muž-žena) drží za ruce a jsou uspořádáni podle sledu 12-ti astrologických znamení zvěrokruhu. V důsledku tohoto uspořádání dochází ke složitým jevům rezonance jak s prospěšným vlivem jang energie, tak s prospěšnými aspekty každého z 12-ti znamení zvěrokruhu a se subtilním vlivem planet které jim vládnou. Ve výsledku se nabije subtilní aura každého z účastníků prospěšnou energií, která vyvažuje a léčí na velmi hluboké úrovni a současně urychluje duchovní vývoj vědomí. Přímo úměrně velikosti (ploše) spirály a počtu účastníků může takto každá osoba zažít intenzivní stav blaženosti. Každá osoba pak představuje repliku Dokonalé Kosmické Lidské Bytosti. Během této spirály jang může každý účastník zažít prospěšné aspekty všech 12-ti znamení zvěrokruhu. Z všeobecného úhlu pohledu je archetypální vliv procházející v průběhu spirály jang všemi znameními je následující:

 • Beran vysílá prvotní impuls nekonečného nadšení.
 • Býk vysílá neustávající tvořivé úsilí.
 • Blíženci vysílají tajemnou polaritu stvoření.
 • Rak vysílá stav pasivity a oddanosti.
 • Lev vysílá energii života a lásky v nejexpanzivnější formě.
 • Panna vysílá sílu rozlišování a intuice.
 • Váhy vysílají sílu družnosti a správné střední cesty (díky které jsou harmonizovány protiklady).
 • Štír vysílá tajemství dezintegrace hmoty a hluboké duchovní transformace.
 • Střelec vysílá dualitu mezi instinkty a nadřazenými duchovními aspiracemi a nalézání cesty ke zdroji stvoření.
 • Kozoroh vysílá proces transcendence.
 • Vodnář vysílá vyšší duchovní stavy vědomí.
 • Ryby vysílají sílu zkoumat vnitřní svět a dosáhnout stavu vnitřní svobody.

Účastníci spirály jang mohou současně pomocí osob ve znamení Býka, Panny a Kozoroha vnímat jemné energie elementu země (prthvi- tattva).

Pomocí osob ve znamení Raka, Štíra a Ryb mohou účastníci spirály jang vnímat subtilní energie elementu vody (apas tattva).

Pomocí osob ve znamení Berana, Lva a Střelce mohou účastníci spirály jang vnímat subtilní energie elementu ohně (tejas tattva).

Pomocí osob ve znamení Blíženců, Vah a Vodnáře mohou účastníci spirály jang vnímat subtilní energie elementu vzduchu (vaju tattva).

Můžeme tomu rozumět tak, že zemským znamením odpovídá praktičnost, vodním znamením odpovídá citovost a citlivost, ohnivým znamením odpovídá vášeň a nadšení, vzdušným znamením odpovídá intelektualita, rozpínavost a hřejivé pocity lásky.

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Lva mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Slunce, který dává tendenci bojovat proti temnotě, vnímat vytříbení vědomí, rozvoj léčivých sil, odhalení božského ducha (átman).

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Raka mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Měsíce, který dává kreativitu, nenásilnou kontrolu emocí, harmonickou osobnost, uvědomování na sociální úrovni, tendenci meditovat.

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Panny a Blíženců mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Merkuru, který dává vzrůst inteligence, touhu učit se a poznávat, artikulovat komunikaci, sílu přesvědčovat lidi, vynalézavost.

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Berana a Štíra mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Marsu, který dává rychlé reakce, tendenci ke spontánnímu jednání, výraznou sexuální sílu, nevyčerpatelnou energii, spravedlivý úsudek. Lidé ve znamení Štíra navíc rezonují také s Plutem, které dává duchovní obnovu, magické síly, schopnost transcendovat osobnost, krystalicky čistý jas.

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Býka a Vah mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Venuše, který dává rafinovanou lásku, intenzivní a rafinovanou erotiku, myšlenky na transfiguraci, uměleckou inspiraci, náchylnost ke všemu co je krásné a harmonické, dobrý vkus něžnost.

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Střelce mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Jupitera, který dává hluboké stavy mentálního pochopení, vytříbení myšlení, rozpínavost, nadšení, tendenci k praktickému studiu víry, úspěch ve všem, intuici o konečném cíli lidské existence.
Skrze účastníky spirály jang ve znamení Kozoroha mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Saturna, který dává odpovědnost, vážnost, lásku k filozofii, opatrnost, upřímnost, schopnost přizpůsobit se všem druhům obtížných situací.

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Vodnáře mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Uranu, který dává dobrodružného ducha, tvořivou sílu, hledání smyslu, zaostřenou pozornost, sílu vůle, sebeovládání.

Skrze účastníky spirály jang ve znamení Ryb mohou všichni ostatní účastníci zažít pomocí rezonance prospěšný subtilní vliv Neptunu, který dává hlubokou duchovní intuici, expanzi vědomí, přímé vnímání blažené prázdnoty, božskou lásku bez objektu, transcendenci vnitřní struktury osobnosti, vnímání milosti Boží, schopnost promítat se do paralelních světů.

Pokud bychom museli vše shrnout, pak můžeme říci, že během spirály jang rezonance se subtilními energiemi Venuše postupně rozvíjí stav ušlechtilosti; rezonance se subtilními energiemi Jupitera postupně rozvíjí trpělivost; rezonance se subtilními energiemi Saturnu postupně rozvíjí disciplínu; rezonance se subtilními energiemi Marsu postupně rozvíjí sílu podniknout správnou akci; rezonance se subtilními energiemi Měsíce postupně rozvíjí sílu meditovat; rezonance se subtilními energiemi Slunce postupně rozvíjí moudrost; rezonance se subtilními energiemi Merkuru postupně rozvíjí sílu spravedlivě užívat správných prostředků, abychom dosáhli toho, co chceme; rezonance se subtilními energiemi Uranu postupně rozvíjí stav harmonie, který pomůže k dosažení duchovního cíle; rezonance se subtilními energiemi Pluta postupně rozvíjí paranormální síly; rezonance se subtilními energiemi Neptunu postupně umožňují nejvyšší duchovní probuzení, které umožňuje vědomou reintegraci do Kosmického Vědomí.

Lidské bytosti, jejichž těla, emoce a mysli jsou dostatečně vyvážené a které uspějí v soustředění a ve svém aktivním zapojení do meditací ve spirálách jang ve kterých jsou vysoké počty účastníků (3000-6000 lidí nebo více) mohou snadno dosáhnout stavů samádhi (kosmické extáze). Pro pochopení skrze přímou zkušenost, co se děje během meditace ve spirále jang se musíte účastnit alespoň tří spirál jang zorganizovaných a uskutečněných za přímého dohledu zkušených učitelů. Abyste měli v meditaci ve spirále jang smysluplnou zkušenost, musíte být velmi dobře odpočinutí a mít dost vitality. Nezáleží na tom, zda trpíte nějakou nemocí – ta může být ve skutečnosti po několika meditacích ve spirále jang částečně nebo úplně vyléčena. Nemusíte praktikovat jógu, abyste měli prospěch z meditace ve spirále jang.

Specifickým aspektem všeobecně pociťovaným lidmi, kteří se poprvé účastní meditací ve spirále jang je, že mohou velmi jasně cítit oblasti těla, které jsou nevyvážené, jemná energetická centra, která jsou blokována a aspekty bytosti, které potřebují zlepšení. Dokonce i když se to může v odpovídajících oblastech jevit jako lehce nepříjemný vjem, v následujících meditacích budou tyto jevy postupně slábnout až zcela vymizí jako důsledek vyvažujících a léčivých efektů masivních prospěšných energií které se projevují během spirály.

Důležité upozornění: Lidé se závažnými mentálními poruchami (schizofrenie, paranoia atd.) se těchto meditací účastní.