Rozprávková joga

… alebo umenie, ako byť úspešný, optimistický a neustále šťastný

Otvorený webinár
Kedy: nedeľa 5.4. 2020, začiatok o 18:00
Lektor: Isolda Votrubcová

Čo má joga spoločné s rozprávkami? V rozprávkach sa skrýva mnoho ezoterických symbolov, ktoré poukazujú na múdre ľudové skúsenosti. Jednoducho a obrazne odhaľujú tajomstvá podstaty života, vyzdvihujú pravé hodnoty a cnosti a jasne ukazujú, aké vlastnosti v sebe prebúdzať a udržiavať, aby sme dosahovali hlbokých cieľov. Rozprávky dávajú jasne najavo, čo je pre nás ľudí dôležité, aké sú naše želania, ktoré čakajú, až dozreje správny čas na ich uskutočnenie.

Rozprávky sa medzi ľuďmi tradujú už od „nepamäti“ a sú často v spojitosti s povesťami a mýtmi. A celkový mytologický kontext vychádza z intuitívneho ľudského vnímania skutočnosti. Čo i naznačuje fakt, že mnoho mytologických tradícií sveta má veľa podobného, alebo zhodného.

Rozprávky v nás prebúdzajú odvahu neodvracať sa od životného ideálu a vytrvalo, optimisticky ísť za tým, čo sa na začiatku zdá byť nemožné. Udržujú v srdciach čistú lásku, vieru a nádej.

Z rozprávky do rozprávky

Inšpiráciu rozprávok, ako sú rôzne charakterové vlastnosti, honosné myšlienky, nečakané zázraky, môžeme v sebe postupne prebúdzať vďaka praxi jogy. Tá ladne prepája telo – myseľ – ducha, a tak počas cvičenia budeme môcť vnímať, ako sa ponárame do nášho vlastného hlbokého vnútorného sveta. Pomocou tradičných telesných pozícií (ásan), si vytvoríme úprimný úžas, radosť a nadšenie.

Teda „holá hop“ do sveta skutočnej jogovej rozprávky.

  • 18:00 – 19:20 cvičenie ásan (telesných pozícií) pre navodenie úžasu, radosti a nadšenia
  • 19:30 – 20:30 prednáška o tajomných symboloch rozprávok

(Možnosť sa aj zúčastniť iba prednášky.)
Po ukončení programu si môžete vytvoriť čas pre zhliadnutie odporúčaných rozprávok. 🙂

Po vyplnení prihlášky vám pošleme na email odkaz a popis online vysielania.

A cena? Zadarmo
Prípadný drobný dobrovoľný príspevok môžete zaslať na účet:
IBAN: SK7411000000002929896394
Do poznámky sa píše „rozprávková joga“