Extatický tanec

Tancom tancuje celý svet

tanec1

Tanec je iskrivé zrkadlenie nášho Ja, našich túžob, prianí, nálady, pocitov aj hlbokého stavu, ktorý práve prežívame. Tancom môžeme vyjadriť smútok, skleslosť, vyprahnutosť, ale zároveň aj veselosť, zamilovanosť a šťastie. Akýkoľvek pohyb nášho tela predstavuje pohyb vnútornej energie a odhaľuje skryté a nevedomé tajomstvo duše.

Tanec má neuveriteľnú silu premeny k lepšiemu, tzv. transformáciu.

Plačom aj smiechom sa očisťujeme, uvoľňujeme napätie a odstraňujeme potláčanie. Sú to čiastkové metódy, ako prekonať a povzniesť sa nad niečo, čo je zbytočné, neúčinné alebo zastarané. Tanec má tieto výhody tiež, ale zároveň preukazuje celistvo všetky aspekty na povzbudenie, regeneráciu, odhalenie skrytých vlôh a umu, načerpanie novej sviežej energie, prebudenie radosti, naplnenia a spokojnosti. Pri voľnom kreatívnom extatickom tanci sa prebúdza eufória, ktorá kryštalizuje dobrú náladu a vyrovnanosť a povznáša vnímanie nadosobných stavov.

Extatický tanec rozširuje tvorivosť i predstavivosť a tým pádom sa rozširuje aj vedomie. Hravo nás vedie k odstráneniu neduhov, zlej nálady, bezvýchodiskových, kŕčovitých myšlienok a navracia voľnosť. Voľný tok myšlienok spôsobuje ich prečistenie a následne ich odplavenie. Potom nastáva bezmyšlienkovité hlboké kreatívne ticho a pokoj. Voľný tanec zbavuje od utkvelých myšlienok a nízkych tendencií, ktoré nás zväzujú a vytvárajú ďalšie ako vnútorné (psychomentálne) tak aj fyzické kolízie. Jedná sa napr. o pripútanosť, strach, depresie, stres a úzkosť. Rozpúšťa pochybnosti a stav menejcennosti.

Extatický tanec prináša poznanie, chuť žiť, prežívať, vnímať a milovať. Umožňuje načúvať nášmu srdcu, duši aj najvyššej podstate v nás. Oslobodzuje a povznáša.

Významné účinky extatického tanca

Účinky na fyzické telo:

– Udržiava a zvyšuje fyzickú zdatnosť a kondíciu (pružnosť a ohybnosť celého tela, hlavne chrbtice, dychovú kondíciu)
– Spôsobuje správny tonus vo svaloch (správny pomer medzi relaxáciou a napätím)
– Stabilizuje dostatočné prúdenie krvi (rozvod čerstvého kyslíka a výživných látok a odstránenie oxidu uhličitého a odpadových látok)
– Umožňuje správnu činnosť metabolizmu, ak je príliš pomalá, zrýchli sa alebo ak je veľmi rýchla, spomaľuje sa, (správne udržiavanie činnosti vnútorných orgánov)
– Podporuje činnosť endokrinných žliaz, ktoré ovplyvňujú činnosť vnútorných orgánov
– Pohyb spôsobuje odstraňovanie toxických látok a obmedzuje ich zhromažďovanie v tele
– Zvyšuje vylučovanie hormónov „pohody“ (endorfínov)
– Tonizuje pokožku, ktorá sa dostatočne prečisťuje. Pokožka sa stáva hladkou a zdravou na pohľad
– Podporuje obranyschopnosť organizmu a udržuje zdravie

Účinky psychomentálne:

– Navodzuje vnútornú pohodu, vyrovnanosť a radosť, rozširuje nadšenie
– Spôsobuje dobrú náladu, zvyšuje spokojnosť a naplnenie
– Podporuje kreativitu, hravosť
– Odstraňuje psychickú záťaž (stres, depresia, úzkosť, …), zbavuje od utkvelých myšlienok
– Prináša uvoľnenie a relaxáciu (vnútorná / psychická)
– Odstraňuje psychické poruchy
– Odstraňuje pocity osamelosti
– Zvyšuje schopnosť zdieľať s ostatnými

Účinky duchovné:

– Navodzuje hlboké vycibrené stavy (eufória, blaženosť), nadosobné stavy(tranz)
– Ovplyvňuje nadšenie k poznávaniu tajomného a skrytého, podporuje sebapoznávanie
– Zvyšuje (rozširuje) vedomie
– Spôsobuje stav voľnosti a duchaprítomnosti
– Podporuje (znovu) objavenie vlastných cieľov, skutočných túžob
– Umožňuje a zvyšuje vnímanie, pozornosť a monitorovanie vnútornej energie a jej pôsobenie, vnímanie a nájdenie vnútorných úrovní našej bytosti
– Zlepšuje vnímanie skutočných hodnôt
– Prebúdza skryté talenty
– Nachádza vnútornú rovnováhu
– Transformuje a všeobecne lieči
– Odhaľuje najhlbšiu podstatu v našej bytosti

~autor: Isolda~