Stupne meditácie

Stupne meditácie

Existuje niekoľko postojov a prevládajúcich stavov, ktoré sa môžu objaviť pri jogínskych meditáciach. Postojov a stavov, ktoré sú vlastné duchovnému vývoju ašpiranta a jeho pokroku v meditačnej praxi. Tieto postoje a stavy môžu byť nižšie alebo vyššie. Je dôležité, aby si každý jogín uvedomil, v ktorom štádiu sa nachádza a aby prekonal jeho nižší stav voči ďalšiemu štádiu. Fázu, v ktorej sa ašpirant nachádza môžeme rozornať podľa vonkajších znakov, ktoré sa objavia počas meditácie.

Každá forma meditácie, ktorá bude nižšie spomenutá, je tiež krokom k múdrosti pre úprimného duchovného ašpiranta, ktorý si želá zmeniť seba a pokročiť v meditačnej praxi, takže by sme nemali byť odradení, ak zistíme, že naše meditácie spadajú do nižšej formy. Tieto formy meditácie nie sú v tomto článku uvedené v chronologickom poradí. Niekedy sa môže objaviť viacero foriem počas jednej meditácie. Inokedy zostáva ašpirant aj roky v určitej fáze meditácie. Jogín, ktorý veľmi vytrvalo medituje a zároveň zotrváva v stave otvorenosti a neskrotného úsilia, si musí byť úplne istý (hlboko dôverovať), že nakoniec môže mať prístup k podstatne vyšším stavom vedomia.

Meditácia v utrpení

Utrpenie sa môže objaviť, obzvlášť keď ašpirant medituje prvýkrát. Jeho myseľ je zmätená a telesná pozícia je nepohodlná. Vtedy je ašpirant nervózny, úzkostlivý, podráždený a netrpezlivo čaká na koniec meditácie. Jeho telo odmieta meditáciu kvôli bolesti v kolenách, chrbtici a v ramenách. Nálada ašpiranta sa dá ľahko rozornať podľa rušivých pohybov, napätej tváre a nervózneho výrazu.

Meditácia v pripútanosti

Existujú bytosti, ktoré majú aj po smrti veľký pocit hladu bez toho, aby boli schopné sa najesť. Takmer vždy ich podmieňuje túžba a chamtivosť. Počas meditácie sa ašpirant v tejto fáze cíti veľmi horlivo, chce získať hlboký mier, zdravie, nadprirodzené sily, úplné zastavenie myšlienok, osvietenie. Takmer nemôže uhasiť stále väčší smäd po tom, aby niečo dosiahol. Na špirantovi možeme pozorovať, že ho ovláda chamtivosť a túžba. Telo uchádzača sa potom nakloní dopredu, v horlivom postoji, aby niečo pozoroval.

Pudová meditácia

V tejto fáze je ašpirant ovládaný nižšími túžbami – túžba jesť rôzne druhy jedla, sexuálna túžba, alebo ešte horšie, zahŕňa ho strnulosť, ospalosť či ľahostajnosť. Ľahko môžeme vidieť znaky, ktoré ukazujú, že ašpirant je v tejto fáze, pretože má otvorené ústa, niekedy mu tečú sliny a hlasno dýcha a vyrušuje tým ostatných.

Egotická meditácia

Uchádzač v tejto fáze príliš zápasí, je v neustálom boji, často je pripravený udrieť a niekedy je agresívny. Často túži ukázať svoju nadradenosť. Počas meditácie sa správa ako keby chcel vyhrať ,,závod”. Plný krutosti sa snaží byť lepší ako ostatní, aby zabezpečil svoju nadvládu. Tento stav sa dá rozornať podľa agresívneho, bojovného postoja ašpiranta, najmä podľa stiahnutých svalov na tvári.

Ľudská meditácia

Zvolená meditačná pozícia sa zdá byť dobrá, prirodzená, ale stále nie je úplne jasná, ako keď meditujúcí vnímá vyššie stavy. Toto je normálna ľudská situácia. Myseľ je v tomto stave znepokojená kvôli bežným okolnostiam života, na ktoré vo väčšine prípadov nemôže zabudnúť.

Meditácia v šťastí

Sú ľudia, ktorí sa majú v živote až tak dobre, že môžu skĺznuť do narcizmu. To je tiež prípad uchádzačov, ktorí sa počas meditácie cítia veľmi šťastne. Tým, že sú so sebou veľmi spokojní, oddajú sa zotrvaniu v tomto štádiu, bez toho, aby vynaložili akúkoľvek námahu na prekonanie tohto stavu a aby postúpili v prehlbovaní ich vnútorného rastu. Niektorí z týchto ašpirantov považujú tento stav za vysoké spirituálne osvietenie, ale v skutočnosti je to veľká chyba.

Prevažne intelektuálna meditácia

V tomto stave, si najčastejšie ašpirant s veľkou silou predstavuje, ako dosahuje osvietenie, ale v skutočnosti je to len zhoršený stav dogmatickej bezpečnosti. Potom si myslí:,,Rozumiem čo je to blažené prázdno, rozumiem čo je myseľ v skutočnosti, prenikol som do najvyššej duše a rozumiem jej, som osvietený.” Ale v skutočnosti je toto len prevládajúce intelektuálne chápanie, rozumové poznanie filozofie alebo dogmy. Ašpirant má vtedy dojem, že je spirituálne dokonalá bytosť, ale toto presvedčenie je tiež veľká chyba.

Neintegrovaná meditácia

Foma tejto meditácie prichádza špeciálne vtedy, keď meditujeme chaoticky počas dlhého časového obdobia bez múdreho vedenia duchovného sprievodcu bez adekvátnych vedomostí, v samote, prevažne dogmaticky a rigidne. Ten, kto medituje takto si často bude myslieť:,,Som skvelá bytosť.”. S týmto prehnaným sebavedomím sa jeho myseľ stane drsnou a stráca zdravý rozum a súcit s ostatnými. S týmto prístupom môže ašpirant len ťažko dosiahnuť pokrok a nedokáže nasledovať cestu. Oddanie sa takémuto stavu je vlastne z hľadiska spirituálneho rastu stagnácia.

Meditácia v spojení s Veľkou kozmickou mocnosťou TARA 

Meditačná pozícia je v tomto prípade podobná situácii v normálnom, ľudskom prípade, ale v týchto formách meditácie je myseľ rovnaká ako myseľ mudrca, ktorý pochopil vďaka priemej skúsenosti, čo je to blažená prázdnota. V tomto stave je jogín ako BODHISATTVA (bytosť, ktorej motiváciou je dosiahnuť prebudenie pre úžitok všetkých cítiacich bytostí. Jej hlavným znakom je aktívny súcit k všetkým cítiacim bytostiam), ktorý preberá duchovné poslanie, a ktorý sa nesnaží dosiahnuť osvietenie iba pre seba, ale pre to, aby pomohol všetkým bytostiam, ktoré sa chcú duchovne zdokonaliť. Má hlboké, empatické porozumenie pre všetky bytosti. BODHISATTVA je k dispozícii všetkým, ktorí sú skutočne pripravení na spirituálnu transformáciu. Skúsenosti tohto vzorového modelového stavu sa môžu vyskytnúť vďaka milosti veľkej kozmickej mocnosti TARA.

Meditácia v Stave blaženého prázdna

Toto je najvyššia forma meditácie, ktorá je považovaná za záverečnú fázu vo väčšine jogínskych spisov. Vtedy človek nadobúda úple spirituálne osvietenie a najvyššiu múdrosť. Na pozadí tohto stavu blaženého prázdna môže jogín zažiť vo svojom vnútri odhalenie konečnej božskej pravdy, rovnako ako stav odhalenia najvyššieho božského, nesmrteľného Ja (Atman).

Autor článku Gregorian Bivolaru