Joga v kocke

Čo je joga?

Joga je ucelený, vyspelý, filozoficko–duchovný systém založený na praktickom odhalovaní najvyššieho poznania, objavenie vnútornej najvyššej identity (ÁTMAN). Je to tradičná cesta, ktorá nám ponúka pestrosťou a mnohotvárnosťou najrôznejšie spôsoby, ako dosiahnuť zjednotenie našej osobnosti (mikrokozmu) s Celistvosťou (makrokozmom). Spôsobuje vnímanie a prežívanie stavu najvyššieho oslobodenia a stavu božskosti. Harmonizuje ľudskú bytosť, dodáva jej stav dokonalého vedomia, čistej existencie a úplného nepodmieneného šťastia (blaha).

História jogy

Pôvod jogy súvisí s vedomím človeka. Tak, ako je známa tisíceročná história ľudstva ako citovo vnímavej, intelektuálne vyspelej a múdro zmýšľajúcej bytosti, tak stará je i joga. Vedecky dokázateľnou kolískou jogy je oblasť dnešnej Indie a okolných štátov v oblasti okolo Indického mora až k pohorí Himaláje. Múdrosť jogy sa predávala duchovným majstrom jeho žiakom ústne a zároveň postupne boli spisované duchovné literárne diela, v svätom jazyku sanskrte, ktorého štruktúra je plne, dokonale a zušlachtene zložená pomocou skrytých významov a ezoterických pravidiel. Je to jeden z najstarších jazykov indoeurópskej skupiny.

K základným jogínskym spisom patria védy (významovo sa zhodujúce s pojmami znalosť či umenie), upanišády (gnostické texty o skrytom učení o základnej jednote a súladu všetkých vecí). Dôležitým medzníkom vo vývoji jogy sú aj Patandžáliho Jógasútry (výroky s tajomným zmysluplným významom, návody pre etiku a morálku jogína).

Prečo sa zaoberať jogou?

Joga zušľachťuje telo, dušu, i ducha. Nezmerné množstvo pozitívne pôsobiacich účinkov vytvára v praktikantovi stav plného blahodárneho uspokojenia – radosti, vytriebreného vedomia a čistého bytia v súlade a harmónii. Prostredníctvom prečisťovania fyzického, psychického a mentálneho těla sa jogínovi otvára možnosť vnímať i telo duchovné a tak sa stať objektívnym a vnímať transcendentálny (najvyšší dokonalý, vynikajúci) stav vedomia (samádhi). Praktikovanie jogy sa nedoporučuje ľudským bytostiam, ktoré majú sklony k schizofrénii, či iným duševným poruchám.

Účinky jogy v kocke

  • Omladnutie a prečistenie fyzického tela od toxínov a negatívne pôsobiacich látok, zväčšenie pružnosti a ohybnosti tela, čo vedie ku zdravšej a obranyschopnejšej štruktúre.
  • Zharmonizovanie emócíi a psychického vnímania, postupné odhalovanie skrytého potenciálu povahy ľudskej bytosti.
  • Zvýšenie vitality, životaschopnosti, energetickej čulosti (odstránenie ospalosti, lenivosti).
  • Zvýšenie a vybrúsenie sexuálnej vitality, otvorenosti a schopnosti spoločenského začlenenia.
  • Objavenie charizmatického vyjadrovania a působenia, zvýšenie aktívnosti, vnútornej dynamiky, spevnenie vôle, schopnosti kontroly nad vlastnými činnosťami a nad vnútornou energiou.
  • Schopnosť citového vnímania a vyjadrovania, prebudenie altruizmu, láskavosti, ochoty, vnímanie stavu objektívnej lásky, zharmonizovanie vzťahov.
  • Zušľachtenie prežitkov, vznešenosť, pochopenie a vnímanie krásy, estetickosti a umenia.
  • Zvýšenie geniality, duchovnej sily, jasnozrivosti a intuície.
  • Prejavovanie múdrosti a pochopenie rýdzej duchovnosti, spojenia s Bohom (večným absolutnom).

Obvyklé techniky (základné prostriedky) jogy

Jama a nijama (etika, morálka) – pomocou vybrúseného správania, našej morálky si zušľachťujeme charakter a povahu.
Ásany (telesné špecifické pozície) – zušľachťujú fyzické tělo, navracajú pružnosť a zdravie, prečišťujú a energetizujú materiálnu i základnú subtilnú štruktúru ľudskej bytosti
Pránajáma (hlboké jogínske dýchánie) – pôsobí na zharmonizovanie fyzického tela, ale predovšetkým vybrusuje psychiku, energetizuje a oživuje. Prostredníctvom úplného dýchania načerpávame čerstvú životnú energiu pránu.
Relaxácia (uvolnenie a oddychovanie) – spôsobuje hlboké uvolnenie, prostredníctvom ktorého jogín dosahuje v konečnej fázy súlad s vysokými vybrúsenými energiami Univerza.
Dhjána (meditácia) – komplexné zkľudnenie a relaxácia, kde se praktikujúca bytosť dostáva do súladu a harmónie s najvyššími energiami v spojení s najvyšším vedomím. Jogín má možnosť sa napojiť na stály vyživujúci tok inšpirácie a poznania.
Dhárana (sústredenie) – koncentrácia je proces pevného udržania pozornosti mysli (na určitý objekt). Týmto nástrojom si kontrolujeme aktivitu myšlienkových procesov a tak si otvárame cestu k vnútornému vnímaniu autentických hlbokých stavov poznania.