Porušovanie ľudských práv

Šesť rokov vo väzení pre Gregoriana Bivolaru,

zakladatela najväčšieho jogového hnutia v Rumunsku.

Po deviatich rokoch kontroverzných súdnych konaní, Gregorian Bivolaru, známy politický disident, trikrát uväznený počas Ceausescovho režimu, zakladateľ najväčšieho jogového hnutia v Rumunsku, bol odsúdený dňa 14. júna 2013 rumunským Najvýšším súdom na šesť rokov vo väzbe. Bol usvedčený za sexuálny styk s neplnoletou.

Obvinenie bolo sformulované v dôsledku bezprecedentného policajného útoku dňa 18. marca 2004, kedy 300 maskovaných a ťažko ozbrojených policajtov vpadlo do 16-tich súkromných domovov praktikantov jogy, niektorých z nich pozatýkali a potom vypočúvali.

Dotyčná neplnoletá (17 rokov a pol) bola potom vypočúvaná po dobu 13 hodín a bola nútená napísať prehlásenie, že bola zneužívaná obžalovaným. Na druhý deň ráno, za pomoci právnika, odvolala svoju výpoveď a podala sťažnosť na štátnych zástupcov. Jej žiadosť bola zamietnutá a prípad sa stal nezvratným súdnym konaním. Bola vláčená po súdoch ako obeť v procese proti Bivolaru, stále však popiera, že by s ním mala sexuálny styk. Pred niekoľkými rokmi ju vyzvala medzinárodná organizácia pre ľudské práva, aby jej pomohla, pretože všetky pokusy rešpektovať jej práva v Rumunsku zlyhali.

V poslednom súdnom zasadaní dňa 14. júna 2013 sa pokúsila znova vystúpiť z prípadu podaním čestného prehlásenia, že nikdy nemala pohlavný styk s Bivolaru, nikdy ním nebola zvedená, alebo s ňou neobchodoval, a že nemá žiadne sťažnosti proti nemu. Sudca tvrdo odmietol jej prehlásenie (urážlivo zmienil, že takéto prehlásenia na konci procesu sú neprijateľné).

Bivolaru bol prehlásený za nevinného v roku 2010 a 2011.

23. apríla 2010, po početných súdnych konaniach, predsedkyňa súdnej poroty Súdneho dvora v Sibiu (Kriminálne oddelenie) Daniela Czikaová prehlásila rozhodnutie, že Gregorian Bivolaru je nevinný a zamietla obvinenia vznesené proti nemu: sexuálny styk s neplnoletou, obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie. Štátne zastupiteľstvo sa proti rozhodnutiu odvolalo, ale 14. marca 2011 Odvolací súd v Alba Julia odmietol odvolanie ako neopodstatnené.

Najvyšší kasačný a trestný súd prikázal obnovenie procesu v roku 2012.

12. apríla 2012 Najvyšší kasačný a trestný súd zamietol rozhodnutie Súdneho dvora v Sibiu a súdu v Alba Julia a nariadil obnovu konania sudcom Ionutovi Mateimu, Ioane Bogdanovej a Cristine Rotaruovej. (Deväť rokov po policajnom zásahu prípad stále prebieha).

Dňa 9. mája 2013 Najvyšší súd v Bukurešti vykonal nové jednanie v procese proti Gregorianovi Bivolaru, ktorý dostal status politického azylu vo Švédsku v roku 2005. Bivolaru a jeho právnici opakovane a naliehavo žiadali, aby bol obžalovaný vypočutý rumunskou Komisiou právnej pomoci vo Švédsku, kde ho Najvyšší súd v Stockholme odmietol vydať spat do Rumunska a poskytol mu politycký azyl. Organizácia HRWF (Human Rights Without Fronties) bola prítomná na tomto jednaní, ktoré bolo oficiálne vyhlásené ako jednaie o obvinení z obchodovania s ľuďmi, a nie z pohlavného styku s neplnoletou.

O päť týždňov neskôr, Najvyšší súd v Bukurešti nedokázal čakať na zelenú Stockholmu, obvinil švédske orgány za ,,povrchné a nedostatočné váženie” a rýchlo prešiel ku konečnému rozhodnutiu: 6 rokov vo vezení. (Obžalovaný opakovane požadoval, aby mohol svedčiť pred rumunskou Komisiou právnej pomoci vo Švédku. Sudca dlho odkladal vyšetrovanie tejto záležitosti, a keď ju nakoniec prijal, hneď na to odmietol čakať a obvinil švédske orgány.)

Súdnictvo v Rumunsku pod dohľadom Európskej komisie

V júly 2012 Európska komisia zverejnila svoju pravidelnú správu o pokroku Rumunska v rámci spolupráce a overovania mechanizmu. V tej dobe bol kladený dôraz na právny systém a nezávislosť súdnictva v Rumunsku. Výkonný orgán EU komisie uviedol, že bol obzvlášť znepokojený ,,manipuláciou, ktorá sa týka inštitúcií a členov justície a má vážny dopad na spoločnosť ako celok”.

Potom komisia vytvorila radu doporučení pre Rumunsko a uviedla tiež, že by mala urobiť správu o tom, ako jej doporučenie bolo dodržované ďalších šesť mesiacov.

V správe o sledovaní prijatej dňa 30. januára 2013, Komisia zistila, že Rumunsko zaviedlo niektoré, ale nie všetky jej odporúčania. Komisia znovu zdôraznila nedostatok rešpektu k nezávislosti súdnictva a nestabilitu súdnych orgánov, ktoré zostávajú zdrojom obáv.

Ľudské práva bez hraníc (Human Rights Without Frontiers), sledujúce prácu Najvyššieho súdu v Bukurešti v máji vyzvali Európsku komisiu, aby preverila zákonnosť tohoto kontroverzného súdu a zverejnila svoje stanovisko v ďalšom hlásení o rumunskom procese v rámci spolupráce a overovaní mechanizmu.

Súdne konanie a rumunské médiá

Veľkolepý prejav spolupráce medzi médiami a súdom sa konal tesne pred posledným konaním. Náhle bola oznámená tlačová konferencia, v ktorej bola odopretá účasť obhajcom obžalovaného, sudca Matei spoločne s predsedkyňou Najvyššieho súdu, sudkyňou Liviou Stanciuvou oznámil, že obdržal výhražný, anonymný list určený sudcovi Mateimu, ak odsúdi Bivolaru. Jednalo sa o prvú, oficiálnu tlačovú konferenciu na takúto tému, aj keď podľa prehlásenia pani Stanciuovej, sudcovia Najvyššieho súdu často dostávajú anonymné listy.

Na tlačovej konferencii bolo zdôraznené sudcovo prehlásenie, že sa nenechá zastrašiť a podá dopis ako dôkaz pre tento prípad (tu pripomenieme, že odmietol podať čestné prehlásenie o údajnej obeti).

Svedkovia, ktorí prehlásili, že boli na začiatku vyšetrovania manipulovaní, aby svedčili proti Bivolaru, boli ponechaní bez akejkoľvek pozornosti. Média sa nezmieňujú o tomto porušovaní ľudských práv, ani neuviedli výsledky švédskeho Najvyššieho správneho súdu, keď zamietol vydanie Bivolaru spät do Rumunska, alebo odvolanie európskych orgánov dožadujúcich sa zaistiť Rumunsku demokratické štandardy v danej záležitosti. Čo preukazuje zvláštnu zaujatosť súdu a médií.

Médiá sa systemticky zaoberali očierňovaním praktikantov jogy, čo sa prejavilo prepracovanou diskrimináciou, opomíňaním, alebo odopieraním správnymi orgánmi a ponechaním praktikantov jogy bez inštitucionálnej podpory. Teraz, keď Najvyšší súd Rumunska odsúdil Bivolaru, zneužil tak normy demokratického súdnictva, čo môže vyvolať rozsiahle priame a štrukturálne násilie proti desiatkam tisíc jogínov v Rumunsku.

Záverom

Rozhodnutie Najvyššieho súdu je do očí bijúci, trestný čin európskych demokratických noriem. Je to jasný signál, že Rumunsko nemá v úmysle držať sa európskych noriem. Rumunský najvyšší súd nemá žiaden rešpekt k takýmto normám vzhľadom k tomu, že obviňuje švédske orgány z ,,povrchnosti a nedostatku vážnosti”. Rumunsko ani nedbá o stanovisko Európskej únie, pretože zástupcovia všetkých politických skupín v Európskom parlamente, ako aj zástupcovia Európskej komisie vyjadrili obavy týkajúce sa prípadu.

Európske spoločenstvo by malo omnoho viac posilniť overovacie mechanizmy uplatňované v Rumunsku, pretože takéto nehorázne porušovanie ľudských práv je úplne neprijateľné v demokratickej spoločnosti. Rumunský súd zďaleka nezaručuje ľudské práva a občania Rumunska naďalej žijú pod hrozbou totalitných praktík.

Pre obsiahlejšiu informovanosť môžete sledovať ďalšie portály, ktoré sa priamo zaoberajú touto problematikou:
Soteria International Spiritual Human Rights

Medzinárodná organizácia Soteria sa zaoberá duchovnými, ľudskými právami, bola založená v júly 2007 ako reakcia na rastúcu vládnu a inštitucionálnu neznášanlivosť voči duchovným organizáciam a duchovnej praxi, ktorá sa stupňuje v poslednej dekáde po roku 2001. V rovnakom časovom období prijíma duchovno (ezoteriku) stále viac ľudí po celom svete ako základ pre sebapoznávanie a životné vízie.


Súvisiace články:
Životopis Gregoriana Bivolaru