Plná jógová relaxácia

Plná jogová relaxácia

relaxace

Ľahneme si na podložku s hlavou smerujúcou k juhu (to je dôležité) v dobre vyvetranej miestnosti. Ležíme na podložke, odpútaní od svojho. Ruky sú mierne vzdialené od tela a dlane smerujú hore. Nohy sú mierne od seba. Uvedomujeme si svoje telo položené na podložke.

Chvíľu dýchame pomaly a zhlboka.

Potom zameriame svoju pozornosť na ľavú nohu a uvoľňujeme jej svaly od prstov smerom hore k panvovej oblasti. Prežívame v každej uvoľnenej oblasti príjemné chvenie, jemný pocit zahrievania a stratu telesných obrysov. Rovnakým spôsobom uvoľňujeme pravú nohu a pokračujeme v uvoľňovaní ľavej ruky a potom pravej ruky, sedacích svalov, panvového svalstva, brušnej oblasti, svalov na chrbte, hrudníku, ramenách, krku, tvári a hlave.

Na záver si uvedomujeme celé relaxované telo, stav bez napätia, mäkkosť, odpútanosť od podložky – ako keby sme boli len plášťom. Potom môžeme vnímať stav hlbokého vnútorného pokoja, harmónie, odstránenie vnútorného stresu, sebavedomie a šťastie. Udržujeme pozornosť na prepojení individuálneho vedomia s Makrokozmickým vedomím. Predstavujeme si seba takého, akým si prajeme byť. Prežívame tiež naplnenosť, úspech a vnútornú silu, rezonanciu s veľkolepou sférou blahodárnych, vycibrených a vznešených energií. Pomocou týchto dostatočne účinných a pozitívnych sugescií začneme vytvárať zázračnú premenu svojej bytosti za relatívne krátku dobu.

Po 15-tich minútach hlbokého, celistvého uvoľnenia, môžeme vnímať, že sme celkovo odpočinutí, regenerovaní (na fyzickej, psychickej a mentálnej úrovni), harmonizovaní, v menšom napätí, šťastní, silnejší, odvážni, sme si vedomí vlastných síl, sme sebavedomejší, milší a krajší.

Denné cvičenie jogovej relaxácie nám čoskoro umožní prežívať blahodárne účinky nášho celkového stavu zretelnejšej bytosti, odstránenie únavy, napätia a stresu, ktoré tak zasahujú moderného človeka.


Súvisiace články:
Joga – ásany, telesné pozície
Jogínsky pozdrav Slnka
Úvod ke cvičeniu ásan