Umenie šťastia

Umenie byť šťastný

Joga je neobyčajným súhrnom duchovnej tradície, jej história siaha viac než päť tisíc rokov dozadu. Má veľmi bohaté písomné korene a vyčerpávajúci obsah. Joga je obvykle nazývaná ,,Náuka o oslobodení”.

Všetci sa snažíme, viac či menej vedome, vymaniť sa z obmedzenej predstavy o tom, čo sme, alebo lepšie povedané o tom, čo si myslíme, že sme. Obvykle sa stotožňujeme s našim telom, našou mysľou, s našim majetkom, či našimi vzťahmi – a tomu všetkému dokopy hovoríme ,,môj život”. Ale tieto vnútorné postoje v sebe neobsahujú nič, než len tiene pravdy o nás samotných a iba nás pochovávajú hlbšie do našej nevedomosti.

Ponúka jogy

Joga ponúka hlboké poznanie vlastného vnútra, ktoré vedie k nájdeniu Pravdy. Všetci si myslíme, že poznáme samých seba, prinajmenšom do istej miery, ale nie je to len prelud? Pokiaľ by sme seba samých poznali aspoň z 50%, myslíte si, že by sme trpeli kvôli pracovným a rodinným problémom? Naopak, snažili by sme sa objaviť, že sme nesmrteľné, nadvedomé a všemohúce bytosti a našli by sme zdroj večného šťastia.

Pôvodná joga zahŕňa konfrontáciu s úchvatnými mystériami našej vlastnej mikrokozmickej povahy a s večnými otázkami: “Prečo a kvôli čomu som sa narodil? Odkiaľ pochádzam? Aký má môj život zmysel? Čo sa stane, keď zomriem? Kto skutočne som?”

Joga odhaľuje vašu vnútornú slobodu a umožňuje vám pochopiť, že všetko je možné, ale napriek tomu nie je všetko dovolené – pretože podliehame niektorým nemenným zákonom, cítime, ako ľudské bytosti, svoje obmedzenia a bezmocnosť k ťažkostiam života. Joga pôsobí na silu a energiu tak, aby ju presiahla a aby prekonala ľudské postavenie a odhalila našu vlastnú duchovnú podstatu, duchovné Ja vnútri nás samých (Džívátman).

Joga je veda o nesmrteľnosti, ktorá prostredníctvom metódy plného uvedomenia rozmanitých tajomných stránok ľudského bytia, umožňuje využitie všetkych našich skrytých možností, vďaka zničeniu hraníc nášho ega a prehĺbeniu nášho sebapoznania.

Joga mieri k priamemu, okamžitému vedomiu najzákladnejšej pravdy ohľadne ľudského bytia, života a vesmíru.

Joga vedie k blahu (samádhi). Napriek tomu, že slovo blaho bežne používame a nájdeme ho v každom slovníku, označuje toto slovo stav dosahovaný len malým množstvom ľudí. Precítenie blaha znamená prežívať úplne zladenie sa s blahodárnymi energiami vesmíru. Dosiahnutím stavu samádhi, či úplného blaha, získava jogín potvrdenie svojej celistvosti, kedy sa uskutoční nevysloviteľné splynutie, splynutie jeho najsamejšej podstaty s najsamejšou podstatou makrokozmického univerza, Boha.

Prostredníctvom jogy môžeme dosiahnuť dokonalé ŠŤASTIE. Každý hľadá šťastie, ale obvykle ho hľadá mimo seba samého.

Joga nám pomáha pochopiť, že ŠŤASTIE musí byť objavené v našom vnútri, pretože šťastie vlastne znamená harmóniu tela, ducha a duše. Cvičením jogínskych polôh, dýchania a meditácie je možné dosiahnuť fyzickej, psychickej, duševnej a duchovnej rovnováhy, ktorá je zdrojom šťastia.

VÝHODY vyplývajúce z cvičenia jogy

• oslobodzuje život od predsudkov, zákazov a hraníc
• odstraňuje stres
• odstraňuje psychické napätie, depresiu a neurózy
• zlepšuje a lieči veľa ťažkostí fyzického tela
• rozširuje pamäť a myseľ
• vyrovnáva všetky štruktúry ľudského bytia
• podporuje imunitu
• spôsobuje hlboký stav kľudu a vnútorného mieru
• otvára cestu k múdrosti
• zlepšuje schopnosť komunikácie s druhými
• harmonizuje sexuálny život
• aktivuje vôľu
• spevňuje sebavedomie
• uľahčuje úspech
• harmonizuje stavbu fyzického tela
• odstraňuje nadbytočnú váhu
• posilňuje svaly
• zvyšuje pozornosť a koncentráciu
• prebúdza a posilňuje schopnosť milovať
• otvára bytie čistej komunikácii s Vesmírom a Bohom

Nie sú tu žiadne NEVÝHODY.

Skutočné ciele

To, čo ľudia inštinktívne hľadajú, je – prirodzene – šťastie. Niektorí ho nájdu, alebo si myslia, že ho našli v malých potešeniach života, iní ho hľadajú v radostiach ducha, zatiaľ čo iní – “osvietení” – hľadajú svoje šťastie v Bohu.

Joga je jednou z ciest, ktorou môžeme dosiahnuť NAJVYŠŠIE ŠŤASTIE. Možno, že sa veľa ľudí nikdy nedozvie a nedokážu si ani predstaviť, čo znamená Najvyššie Šťastie. Iba jeho plným, prípadne aj len čiastočným prežitím si môžeme uvedomiť, aké mimoriadne toto Šťastie je. Nachádzame ho v histórii ľudskej rasy v rôznych podobách, ako dovŕšenie hlbokého duchovného ideálu ľudstva: spasenie, seba-zavŕšenie, večný mier, či svätosť, atď.

Nachádzame sa tu v rovnakom procese horlivého hľadania rovnakého Najvyššieho Šťastia – a my ponúkame sprievodcu, ktorý pomôže s kľudom dosiahnuť tohto ušľachtilého, hlboko duchovného cieľa.


Súvisiace články:
Hlaďanie jogou

Pridajte Komentár